Miljöredovisning

Varje år presenterar landstinget hur miljöarbetet går i en miljöredovisning. Det är de detaljerade målen som mäts och följs upp.

Miljöredovisningen följer årligen de mätbara mål som är fastställda inom de områden där landstinget har störst påverkan på miljön. Detaljerade, mätbara mål finns inom områdena fastigheter och energianvändning, trafik, läkemedel och lustgas, produkter och kemikalier, avfall samt organisation och utbildning.

Miljöredovisningen ska under mandatperioden ge en indikation om målet är möjligt att nå eller om det behövs ytterligare åtgärder för att klara målet till slutdatum.

Miljöredovisning 2015.pdf