Chefläkare

Chefläkare har uppdraget att vara tillgängliga som landstingets stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor.

I ansvaret ingår att bedöma avvikelser och klagomål, utreda och anmäla allvarliga patientsäkerhetsrisker och vårdskador, till Inspektionen för vård och omsorg. Arbetet sker i samarbete med bl.a. verksamheter, ledning, patientsäkerhetsteam och patientnämnd.
 

Chefläkare och deras ansvarsområden 

Solveig Hällgren
Patientsäkerhetsstrateg.
Nus: Kvinnoklinik, Psykiatrisk klinik, BUP, Ortopedkliniken Cancercentrum, AHS, Ungdomshälsan, Lab.Centrum,

E-post: solveig.hallgren@vll.se
Telefon: 090-785 73 01, 076-805 40 91
 
Sofie Jacobsson
Ansvar för kris- och beredskapsfrågor.
Nus: Centrum för intensiv och postoperativ vård, Op-centrum, Akutsjukvård Umeå, AHS, Kirurgklinik,
Hand- och Plastik, ÖNH/Samvård, Ögonklin, CMTS.

Primärvård: Vindelns HC

E-post: Sofie.jacobsson@vll.se
Telefon: 090-785 74 85, 070-695 27 79
 
Malin Hamrén
Nus: Medicincentrum, Ger.C, Bild- och funktionsmedicin, ABM, Barn- o ungdomscentrum, NeuroCentrum, HabiliteringsC, Hud/Std, Infektion, Reum, Hjärtcentrum

E-post: malin.hamren@vll.se
Telefon: Sökes via växel 090-785 00 00
 
Sonia Sundqvist
Skellefteå lasarett: Sjukhusvård och primärvård samt psykiatrin Skellefteå och Södra Lappland.
Primärvård; Skeå-området + Norsjö HC, Malå HC, Sorsele HC

E-post: sonja.sundqvist@vll.se 
0910-77 18 29, 070-295 23 88
  
Maria Thorén Öhrnberg
Lycksele lasarett: Sjukhusvård (utom psykiatrimott)

E-post: maria.ornberg@vll.se
Telefon: 0950-390 00 vx, 070-593 83 53

Nino Bracin
Primärvård; Södra Lappland, Umeå med kranskommuner (förutom Vindelns HC),
E-post: nino.bracin@vll.se
Telefon: 070-380 49 99

Ulf Söderström
Tandvård: Folktandvård, Käkkirurgi (del av centrum för rekonstruktiv kirurgi, Nus)

E-post: ulf.soderstrom@vll.se
Telefon: 090-785 80 52, 070-389 94 20