Persiska/Farsi/فارسی

Här finns samlad information på persiska/farsi.

در اينجا اطلاعاتی به زبان فارسی وجود دارد

På 1177 Vårdguidens webbplats hittar du översatt information om hälsa och vård.
Besök 1177.se/other-languages
در وبسایت راهنمای خدمات درمانی 1177 اطلاعات ترجمه شده در مورد بهداشت و درمان وجود دارد. از وبسایت

www.1177.se/other-languages بازدید کنید

Tolktjänst / خدمات مترجم

1177.se/other-languages

Mammografi / ماموگرافی

Mammografi / ماموگرافی

Detta gör landstinget / شورای استان این کارها را انجام می‌دهد

Detta gör landstinget / شورای استان این کارها را انجام می‌دهد