Vårdnära service

Vårdnära service är arbetsuppgifter som görs på en vårdenhet och som inte kräver en vårdutbildning.

Vårdnära service

För att ta till vara på vårdkompetens och säkerställa god vård även i framtiden har landstinget genomfört ett pilotprojekt med en ny personalkategori som tog över vissa uppgifter från vårdpersonalen. I projektgruppen ingick projektledare, samtliga avdelningschefer och fackliga företrädare.

 I Vårdnära service ingick bland annat måltidshantering och serviceuppgifter, till exempel utstädning efter hemgång. Servicemedarbetaren ansvarade också för städning på sin avdelning. Läs projektrapporten eller sammanfattningen för att få reda på mera.