När du jobbar hos oss

Västerbottens läns landsting är en stor, trygg och modern arbetsgivare. Utvecklingsmöjligheterna är många och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling av alla våra medarbetare, både individuellt och för olika yrkesgrupper.

Du som jobbar som chef

Hos oss är ett gott ledarskap viktigast men du ska också kunna förena rollerna som chef, ledare och strateg. Till det kommer särskilda krav på ledarskap beroende på vilken nivå du arbetar på.

Vi har valt att dela in chefer i fyra ledningsnivåer; landstingsdirektör, verksamhetsområdeschef, verksamhetschef, samt avdelningschef eller enhetschef. Alla chefsuppdrag är tidsbegränsade i tre år i taget. Din tillsvidareanställning är knuten till en befattning inom ditt eget kompetensområde.

Bra ledarskap

Bra chefer och ett gott ledarskap är en förutsättning för att landstinget ska klara sitt uppdrag. Som chef är du professionell och skapar förtroende genom tydlighet, trygghet och tillit.

Långsiktig och systematisk kompetensutveckling för våra chefer är en prioriterad fråga.

Vårt systematiska chefs- och ledarutveckling för nuvarande och framtida chefer utgår bland annat från vår värdegrund och våra ledarkriterier.

För att säkra framtida kompetens i hela landstinget, identifierar och utvecklar vi medarbetare som både vill och passar som chef på olika nivåer i ett   chefsförsörjningsprogram.

Som chef i landstinget erbjuds du chefsstöd i form av coaching och mentorskap.

Du som jobbar som medarbetare

Kompetensutveckling

Utbildningsportalen är en utbildningskatalog. Där kan du se en del av de utbildningar och kurser som landstinget erbjuder. Du kan anmäla dig till utbildningar direkt via portalen.

Anmäl dig till utbildning i utbildningsportalen