Parkering vid Norrlands universitetssjukhus

OBS! Byggarbeten framför Norrlands universitetssjukhus

Från och med den 14 februari och fram till hösten 2017 pågår byggarbeten framför Nus. Den västra entrén hålls stängd och även parkeringsplats (P1) mellan sjukhuset och Umeå Östra. Besökare till sjukhuset hänvisas istället till övriga entréer, företrädelsevis den norra entrén i ”Dallashuset”/Tandläkarhögskolan eller den södra entrén på baksidan av sjukhuset vid Klintvägen.

För de patienter och besökare som kommer med bil och har möjlighet att gå en bit finns parkeringsmöjligheter vid tågstationen Umeå Östra. Under våren kommer också ett tillfälligt parkeringsområde för besökare och personal vid sjukhuset att öppnas nere vid Umeå Östra.

Det finns fler besöksparkeringar runt om Nus, inte minst den stora parkeringen intill landstingshuset vid Köksvägen, där det ofta finns lediga platser. Samtidigt finns det goda möjligheter att åka kollektivtrafik till sjukhuset.

Vissa gång- och cykelstråk leds om. I området kommer det att vara byggtrafik. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp i området.

 

Besöksparkering vid huvudentréer (P1-P3, P17 och P18)

Besöksparkering P1-P3, P17 och P18 (se karta) kostar 22 kronor/timme, max 120 kronor/dag, mån–fre, kl. 08.00–17.00. Övrig tid 6 kr/timme, max 120 kr/dag. Motorvärmare ingår i priset. P-biljetter löses i anvisade biljettautomater.

Besöks- och långtidsparkering på baksidan öster om sjukhuset

Förutom vanlig besöksparkering finns det mot en kostnad av 200 kronor möjlighet att veckoparkera vid landstingshuset, P8 på kartan (se länk i blå ruta till höger). Ska du parkera en kortare tid kostar denna besöksparkering 15 kr/timme eller 60 kronor/dag, mån–fre kl. 08.00–17.000. Övrig tid 2 kr/timme.

Motorvärmare ingår i priset i mån av tillgång. Övriga besöksparkeringar med samma taxa är P6, P12 och P19. P-biljetter löses i anvisade biljettautomater.

Att tänka på innan du besöker Nus med bil

Under vissa tider på dygnet kan det vara svårt att hitta parkeringsplatser på sjukhusområdet i Umeå. Att åka lokaltrafik till Nus är därför ett bra alternativ. Måste du ta bilen, tänk då på att åka i god tid före ditt besök. 

Tips: Öster om sjukhuset, intill Landstingshuset och i närheten av Södra entrén, finns en stor parkering, P8, där det ofta finns lediga platser.

Karta med kliniker och mottagningar

Skyltar med kartor över sjukhusområdet och de olika mottagningarna finns i centralhallen. Om du är osäker på vart du ska kan du fråga personalen i informationsdisken i centralhallen.

Använd vår webbaserade karta (Se länk nedan) över sjukhusområdet för att hitta kliniker och mottagningar.