Tuberkulos

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. I Västerbotten upptäcktes 19 fall under 2016, jämfört med 32 fall året innan.

Tuberkulos på 1177 Vårdguiden

Tuberkulos kan drabba olika organ i kroppen, men vanligast är att lungorna drabbas. Smittan sprids genom luftburen smitta med upphostningarna från en patient med lungtuberkulos som har smittsam, så kallad öppen, tuberkulos.

Smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus, till exempel inom hushållet. Småbarn är i princip aldrig smittsamma, men förskolebarn är däremot mer mottagliga för smitta än vuxna.

Klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvett, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är långvarig hosta mer än sex veckor typisk med eller utan upphostningar av slem och ibland blod.

Hälsodeklaration

Hälsoundersökning för tuberkulos utförs rutinmässigt på gravida, på personal inför anställning eller praktik inom vård och barnomsorg samt migranter. Det innebär i första hand att dessa grupper fyller i en hälsodeklaration.

I den svenska versionen av "Hälsodeklaration avseende tuberkulos" finns hänvisningar till åtgärdsförslag för vårdpersonal beroende på svaren.

Hälsodeklaration avseende tuberkulos (bilaga 1)

Hälsodeklaration för migranter finns översatt till:

Hälsodeklaration för gravida

Översättningar:

Flödesscheman

För vidare handläggning av vård- och omsorgspersonal/studerande, migranter och gravida finns flödesscheman.

Bilaga 19 är en skriftlig information som kan lämna ut exempelvis till vårdpersonal som genomgått hälsoundersökning.

Information om tuberkulos, PPD och BCG-vaccination (bilaga 19)

Brist på PPD och BCG-vaccin

PPD (SSI) är restnoterat. Oklart när den åter kan levereras. Ersättningsprodukt är i första hand Japansk Tuberculin PPD och i andra hand Tubertest PPD (om det går att beställa). Båda beställs via licens. Observera att Japansk Tuberculin PPD ska spädas med 10 ml, dvs till styrkan 5 TU. Positiv reaktion för Japansk Tuberculin PPD och Tubertest är en induration på 5 mm eller mer.

Från och med 1 oktober 2015 söks licens elektroniskt via Läkemedelsverket webbplats alternativt www.lakemedelsverket.se – Skapa/komplettera licensmotivering

Här finns förslag på licensformulering:

Licens Tubertest

Licens Japansk Tuberculin PPD

 

Bristen på det danska BCG-vaccinet (SSI) kommer att fortsätta. Det finns två ersättningsvaccin, ett japanskt och ett bulgariskt BCG-vaccin. Tillgången uppges vara god för båda vaccinerna och de beställs via licens. Vi rekommenderar att de enheter som BCG-vaccinerar söker licens för båda.

Här finns förslag på licensmotivering:

Skulle det uppstå en bristsituation, trots att det finns ersättningsvacciner, måste vården prioritera bland dem som ska få BCG-vaccin, se nedan.