Kontaktuppgifter Strama Västerbotten

Strama Västerbotten

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, ordförande
stephan.stenmark@vll.se

Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare
gunilla.k.persson@vll.se

Anders Johansson, vårdhygien, klin bakt. lab Umeå
anders.johansson@infdis.umu.se

Maria Furberg, infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus
maria.furberg@vll.se

Magdalena Öhlund, apotekare, Läkemedelscentrum
magdalena.ohlund@vll.se

Ann Lindqvist-Åstot, Nätverket för äldreboenden
ann.lindqvist.astot@norrlandskliniken.se

Bertil Ekstedt, ordförande läkemedelskommittén
bertil.ekstedt@vll.se

Anja Hansen Knutsson, kommunikationsstaben
anja.hansen.knutsson@vll.se