Sexuellt överförbara infektioner

Klamydiainfektion utgör drygt 40 procent av de totalt anmälda sjukdomsfallen enligt Smittskyddslagen. Eftersom cirka 50 procent av männen och cirka 70 procent av kvinnorna inte har några symtom, är det viktigt att lämna prov om man misstänker att man kan vara smittad. Att använda kondom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

Könssjukdomar på 1177 Vårdguiden

Fakta om könssjukdomar samt när du behöver söka vård

Råd och fakta om könssjukdomar på 1177.se
Bild på kondomer.
Foto: Elever vid John Bauer gymnasiet i Umeå

Under 2015 anmäldes 889 fall i Västerbotten, jämfört med 910 fall året innan. Det är en minskning med 2,3 procent. I hela landet ökade antalet fall med 4,6 procent. Av länets klamydiafall var 487 kvinnor (55 procent) och 402 män (45 procent).

Västerbotten ligger på åttonde plats av alla landsting med lägst incidens (drygt 338), det vill säga antal fall per 100 000 invånare. Bland män 15–24 år har antalet fall minskat och bland kvinnor har det skett en minskning av antalet fall i åldern 15–19 år. Däremot har antalet fall ökat bland kvinnor 20–24 år.

I Västerbotten har man på olika sätt försökt minska antalet klamydiainfektioner. Här följer några exempel:

  • Smittspårning utförs i länet av ett begränsat antal personer med smittspårningskompetens.
  • Flera mottagningar erbjuder motiverande samtal, för att öka förståelsen om varför det är viktigt att skydda sig mot klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.
  • Studenter som samtalar med ungdomar om sex- och samlevnad.

Kärleksakuten – om känslor och sex

  • De fyra nordligaste landstingens gemensamma gratis kondomutdelning, information med mera.

Gratiskondomer.nu

  • Ökat tillgängligheten för provtagning på drop in-tider på ungdomsmottagningarna, Hud och STD-mottagningen i Umeå samt på Studenthälsan i Umeå. Dessutom finns möjlighet till provtagning via Internet klamydia.se.