Hälsoläget i Västerbotten

Vår vision är att Västerbotten ska ha världens bästa hälsa och friskaste befolkning. Internationella mätningar visar att Sverige har en mycket frisk befolkning och god folkhälsa och i många avseenden är vi världsledande. Vill man vara bäst i världen ska man därför börja med att vara bäst i Sverige!

Västerbotten ligger bra till jämfört med övriga Sverige när det kommer till flera av de mätetal som landstingsfullmäktige har slagit fast att hälsoläget i länet ska mätas inom.

Så här mäter vi

Hälsoläget i länet mäts med elva mätetal inom fyra områden.

Sjuklighet/dödlighet

Inom detta område mäts medellivslängd samt dödlighet i sjukdomar som kan förebyggas (såsom exempelvis lungcancer) eller botas (exempelvis bröstcancer) samt tandhälsa.

Upplevd hälsa

Här mäts dels hur personer mår i största allmänhet, dels hur den kroppsliga och psykiska hälsan är.

Levnadsvanor

Inom detta område mäts antal rökande gravida, riskkonsumtion av alkohol och hur många barn som ammas vid fyra månader.

Hälso- och sjukvård

Här mäts hur många barn som är vaccinerade vid tre års ålder mot mässling, påssjuka och röda hund och hur landstingets hälsofrämjande arbete fungerar.

Visionsindikatorer

Diagrammen visar i hur hög grad indikatorerna för visionen har uppfyllts i procent. Måtten bygger på en jämförelse med andra landsting. Når värdena ut till kanten är man också bäst i landet.

 

Spindeldiagram som visar hur kvinnor i Västerbotten mår, de så kallade visionsindikatorerna

 

Spindeldiagram som visar hur män i Västerbotten mår, de så kallade visionsindikatorerna


Kontakt

Redaktionen
Hälsa 2020
E-post: halsa2020@vll.se
Maria Falck
enhetschef, hälsostrateg
E-post: maria.falck@vll.se
Telefon: 090-785 71 93