Sexuell hälsa

Här finns information om hur vi jobbar med sexuell hälsa, i det ingår bland annat prevention av hiv/STI och oönskade graviditeter. Du hittar också information om hur du söker pengar för förebyggande insatser mot spridningen av hiv/aids och STI, samt filmer om sexuell hälsa som kan användas i undervisning.

Könssjukdomar på 1177 Vårdguiden

Här kan du testa dig för könssjukdomar i Västerbotten.

Sexuellt överförda infektioner på 1177.se
Illustration av en kondom.

 

 

Handlingsplan 2013–2017

Med utgångspunkt av den nationella klamydiahandlingsplanen bygger Västerbottens läns landsting sin handlingsplan för 2013–2017 utifrån vårt läns förutsättningar och behov. Landstinget har valt att också inkludera hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samt prevention av oönskade graviditeter. Landstingets handlingsplan har genusperspektiv och tar hänsyn till sociala, kulturella, etniska aspekter och sexuell läggning och sexuella praktiker.

Handlingsplan för sti/hiv-prevention och för prevention av oönskade graviditeter för perioden 2013–2017 i Västerbotten

Prata om sexuell hälsa med hjälp av film

Det här vänder sig till skolpersonal, fritidsgårdspersonal, föreningar och andra som möter unga personer i sin profession och/eller verksamhet.

Att välja fiktion som film i undervisningssyfte ger möjlighet till identifikation, distansering och skapandet av en gemensam erfarenhetsplattform. Frågor som berör identitet och värdegrund kan vara problematiska att ta upp i till exempel klassrumssituationer då det kan vara känsligt att utmärka sig. Där kommer film in. Tittaren kan identifiera sig och samtidigt se sin situation utifrån. En distans skapas via den fiktiva världen, den värld som kunde ha varit verklig. Därifrån finns sätt att diskutera på ett avdramatiserat sätt. Dessutom har gemensamma referenspunkter skapats, en erfarenhetsplattform utifrån filmens fiktiva händelser och karaktärer.

Pinigt-filmerna

Pinigt är en serie animerade filmer om pinsamheter och sex. Som sex- och samlevnadsundervisning fast roligare! De är perfekta underlag till diskussioner i ett ämne som kan kännas svårt och privat.

Pinigt 1–6 är baserade på sanna historier om pinsamheter som unga har skickat in.

Stillbild från Pinigt-filmerna.

Pinigt & Pirrigt-filmerna är de alternativa sluten baserade på förslag som skickats in.

Stillbild från Pinigt-filmerna.

Det finns också en samtalshandledning för de första 10 filmerna som ska göra det lättare att använda filmerna i pedagogiska sammanhang. I handledningen finns förslag på diskussionsfrågor och praktiska övningar relaterade till filmernas teman.

Samtalshandledning till filmerna

Pinigt: Risky business handlar om risktagande, speciellt när det gäller sex, tobak och droger.

Stillbild från Pinigt-filmerna.

Hur går det till att testa sig?

En animerad informationsfilm på fyra språk som visar hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner (STI) och hur det går till att testa sig. Den kan användas i undervisningssammanhang, fortbildningar och hälsosamtal. Den är också användbar till personer som inte är läs- och skrivkunniga.

Kampanjer

Stillbild från filmen "Kondomens cv".

Kondomens CV

Kondomens CV är en kampanj som tagits fram under en tävling för studenter för webbsidan gratiskondomer.nu som drivs av de fyra nordligaste länen. Syftet med kampanjen är att få fler att gå in på sidan och beställa gratis kondomer för att i sin tur minska spridningen av klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

Vykort med kondomens cv

För beställning av vykort som tillhör kampanjen, kontakta Eva-Britt Carlsten. Se kontaktuppgifter längre ned.

Sök pengar för prevention av hiv/STI och andra smittsamma sjukdomar

Sök pengar via landstinget

Regeringen anslår årligen ekonomiska medel till landsting och kommuner/regioner som stöd till förebyggande insatser mot spridningen av hiv/aids och STI (sexuellt överförbara infektioner). Landsting och regioner inbjuds att inkomma med ansökningar om uppdrag ur detta anslag. Landstingen/regioner förutsätts samordna de regionala och lokala insatserna. Detta innebär i Västerbottens fall att landstinget inbjuder interna och externa aktörer av skilda slag att söka medel från de statliga medlen. Många lokala ideella organisationer får medel för preventionsarbete.

Ansökningsperioden till 2017 är avslutad, sista dag för ansökan var 9 september 2016. Ansökningsdokument till 2018 kommer att bli tillgängliga under 2017.


Kontakt

Eva-Britt Carlsten
hälsoutvecklare
E-post: evabritt.carlsten@vll.se
Mobil: 076-789 72 10