Nyheter

 • 09 jan 2017

  Uppmärksammar mäns våld mot kvinnor

  ”Bry dig” fortsätter uppmana till engagemang och dialog kring mäns våld mot kvinnor.

 • 05 jan 2017

  Så här lyckades Mia bli rökfri

  Mia Sandström, medicinsk sekreterare, började röka redan när hon var tolv år. Så här lyckades hon bli kvitt begäret.

 • 03 jan 2017

  Snabb och rätt behandling med psykosocialt team

  Psykosociala teamet på Ålidhems hälsocentral har arbetat med att hitta möjligheter till förbättring för att hantera inflödet av patienter. Det har resulterat i ett nytt arbetssätt som startade i höst.

 • 29 dec 2016

  Kunskapslyft om barn som far illa

  Om det finns misstanke att ett barn far illa har vårdpersonal en skyldighet att anmäla det till socialtjänsten. Men antalet anmälningar är för få i relation till hur många barn som far illa. Därför satsar nu landstinget på att öka kompetensen genom utbildning.

 • 28 dec 2016

  Västerbottningarna vill motionera mer

  Intresset för att röra på sig mer är stort! Inför den första perioden anmälde sig över 500 västerbottningar till kampanjen ”Start! Motion – det är du värd” som peppar stillasittande personer att bli mer aktiva.

 • 01 dec 2016

  Dags för årets Hälsa 2020-julkalender

  I dag är det dags för första lucköppningen av årets Hälsa 2020-julkalender. Du hittar julkalendern på Facebook – facebook.com/halsa2020.

 • 25 nov 2016

  Bodil krokodil ska peppa barnen till en bättre tandhälsa

  Det är stora skillnader på barns tandhälsa beroende på var i länet de bor och vilken samhällsgrupp de tillhör. Friska barn blir friskare och övriga grupper får det allt sämre. Bodil krokodil ska hjälpa barnen att skapa bättre vanor.

 • 24 nov 2016

  Våld i relation kan ge långvariga besvär

  Den 25 november inträffar den internationella dagen mot våld mot kvinnor, som är instiftad av FN. Alla kan utsättas för våld, men ingen ska behöva leva med våld. På 1177.se finns hjälp stöd och hjälp för den som behöver förändra sin situation.

 • 16 nov 2016

  Västerbottningarnas hälsoportal förändras

  Nu byter webbsidan hälsa2020.se kostym. Tips och råd om hälsa och livsstil flyttar till 1177.se och information om folkhälsoarbetet till www.vll.se/folkhalsa.

 • 15 nov 2016

  Folkhälsopris 2016

  När de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting delade ut 2016 års folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet, fick föreningar och personer dela på totalt 60 000 kronor.