Nyheter

  • 08 dec 2017

    Många lyckas bli tobaksfria med hjälp från landstinget

    I 25 år har tobaksavvänjare på tobakspreventiva mottagningen stöttat personer som vill sluta röka eller snusa. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal blir ungefär 40 procent tobaksfria – vilket är ett mycket bra resultat.