Matvanor

Mat och måltider är en del av livet hela livet och är en förutsättning för välbefinnande. Behovet av energi och näringsämnen varierar utifrån ålder, kön, aktivitet, hälsa och eventuell sjukdomsbild.

Mat och näring på 1177 Vårdguiden

Vad behöver vi äta för att fungera och må bra?

Mat och näring på 1177.se

Med hälsosamma matvanor avses att energi- och näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform och måltidsmönster motsvarar individens behov.

Att ha hälsosamma matvanor minskar risken för många av våra livsstilsrelaterade sjukdomar, något som i vår del av världen bidrar mest till ohälsa i befolkningen.


Kontakt

Cecilia Hellberg
vikarierande hälsoutvecklare, dietist
E-post: cecilia.hellberg@vll.se
Telefon: 0910-77 05 86