Fysisk aktivitet

Västerbottens läns landsting har en vision om att ha världens bästa hälsa år 2020. En viktig del av folkhälsoenhetens arbete är fysisk aktivitet. Här hittar du bland annat vår populära stegutmaning och aktivitetskatalog.

Effekter och träningsråd

All form av fysisk aktivitet, motion och rörelse är bra i alla åldrar.

Läs mer om effekter och träningsråd på 1177.se

Aktivitetskatalogen – träning nära dig

Landstinget i Västerbotten samarbetar med Korpen Umeå för att samordna friskvården i hela länet. Aktivitetskatalogen finns till för både förskrivare och privatpersoner.

Sök i aktivitetskatalogen

Registrera en aktivitet

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet är viktigt för att behandla och förebygga sjukdomar och minskar risken för förtida död, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt psykisk ohälsa. Ett recept (FaR) innebär en ordination från vårdpersonal av fysisk aktivitet som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation.

Fysisk aktivitet på recept på 1177.se

I Västerbotten anordnar folkhälsoenheten utbildning för förskrivare och aktivitetsarrangörer. Kontakta Cecilia Edström för mer information, se uppgifter längre ned.

Stegutmaningen – ett steg i rätt riktning

Att ta trappan istället för hissen, kliva av en hållplats för tidigt när vi åker buss eller att ta en promenad på lunchen är bra exempel på vardagsmotion. För förbättrad ork, styrka och kondition krävs det dock en intensivare aktivitet där du blir andfådd och varm, till exempel cykling, löpning, bollsporter, gympa, rask promenad eller styrketräning.

Registrera dina aktiviteter och utmana dig själv och andra att gå Västerbotten runt

Promenadstråk i Umeå, Skellefteå och Lycksele

På länets tre sjukhus finns promenadstråk för patienter, besökare och medarbetare.

Kampanjer

Start motion – det är du värd

Start-kampanjen riktar sig till personer som inte är tillräckligt fysiskt aktiva enligt rekommendationen om 150 aktivitetsminuter per vecka. Kampanjen är ett samarbete mellan de fyra norra länen med stöd av Regionalt Cancercentrum, RCC. Kampanjen pågår mellan den 1 oktober 2016 till den 31 maj 2017.

Startmotion.se

I samband med Start-kampanjen har motiverande bingobrickor för motion tagits fram.

Rekommendationer

Vuxna

Människokroppen är konstruerad för rörelse. Genom att vara aktiv 30 minuter dagligen eller totalt 150 minuter per vecka så uppnås de nationella rekommendationerna för vuxna om tillräcklig fysisk aktivitet. Alla vuxna som besöker sjukvården ska få frågan om sina levnadsvanor, bland annat fysisk aktivitet, enligt nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vid otillräcklig fysisk aktivitet eller sjukdom/skada kan fysisk aktivitet på recept förskrivas till patienten. Som stöd vid förskrivning eller för att tipsa allmänheten om lämpliga aktiviteter finns aktivitetskatalogen.

Äldre

För äldre gäller samma rekommendationer som för vuxna men med tillägg av balansträning. Samma kriterier för förskrivning av fysisk aktivitet på recept gäller äldre också. För att minska fall och fallskador är träning en viktig förebyggande faktor. I Västerbotten arbetar vi fallförebyggande både inom landstinget och i samarbete med Region Västerbotten, kommunerna och Umeå universitet.

Barn och unga

Barn och ungdomar 6–17 år ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet sammanlagt minst 60 minuter per dag. De har ett naturligt behov av att röra på sig vilket vi som jobbar med hälsa och vård eller liknande bör uppmuntra. Vi kan gärna se till att barnen får en aktiv fritid med planerade aktiviteter, men även lämna utrymme för den spontana leken och tid för att ta sig till och från aktiviteter och kompisar gåendes eller per cykel.

Salut är en hälsosatsning i samarbete med mödra- och barnhälsovården, folktandvården, öppen förskola och skolhälsovården där fysisk aktivitet ingår som en av byggstenarna.

I materialet "Rör dig pigg" tipsar vi om korta program med fysisk aktivitet som passar under lektionstid för barn på låg- och mellanstadiet.


Kontakt

Cecilia Edström
hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post: cecilia.edström@vll.se
Mobil: 070-270 04 52