Utbildningsdagar

Syftet med Salut-dagarna är att vidmakthålla Salut-satsningens hälsofrämjande insatser. Basen är lärandeseminarium med fokus på systematisk förbättringsarbete. Dagarna är också en plattform för samverkan och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Kompetensutveckling gällande insatser inom målområdena

  • trygga och goda uppväxtvillkor
  • ökad fysisk aktivitet
  • goda matvanor.

Salutdagarna riktar sig mot personal inom

  • barnhälsovård
  • familjecentral
  • folktandvård
  • mödrahälsovård
  • öppen förskola.

Salutdagar 2017

Datum
9/2 Skellefteå
14/2 Lycksele
22/2 Umeå

Inbjudan, program och anmälan

 

Salutdagar 2016

Länktips

 Salutdagar 2015