Data

Detta grafiska verktyg ger dig möjligheten att interaktivt ta del av Salut-satsningens databas. Den är enklast att använda vid en dator.


Kontakt

Hälsoutvecklare, medicine doktor i fysioterapi, docent i folkhälsovetenskap
Eva Eurenius
E-post: eva.eurenius@vll.se
Telefon: 070-680 59 64