Salut under graviditeten

Salut-satsningen startar redan under graviditeten då de blivande föräldrarna kan vara mottagliga för att förändra sina levnadsvanor och främja sin hälsa för barnets skull. Salut-satsningens insatser handlar om att stärka föräldraskapet och främja det väntade barnets fysiska och psykiska hälsa.

Gravid

Här kan du läsa om att bli gravid, om vad som händer under graviditeten och om förlossning.

Tema gravid på 1177.se
Foto: Patrick Degerman

Samverkan

Personal inom mödrahälsovård, folktandvård och barnhälsovård samverkar kring barnets och föräldrarnas hälsa, hälsoformulär och föräldraträffar.

Hälsoformulär och hälsosamtal

De blivande föräldrarna fyller i var sitt Hälsoformulär om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Barnmorska och tandhygienist använder hälsoformulären som stöd i hälsosamtalet med de blivande föräldrarna. Motiverande samtalsmetodik används i hälsosamtalen för att främja goda levnadsvanor. Alla blivande föräldrar erbjuds ett kostnadsfritt hälsosamtal hos tandhygienist för att främja god munhälsa, tobaksfrihet, goda matvanor, munhygienvanor och regelbundna tandvårdsbesök.