Tandhälsa i förskolan – Bodil krokodil

Under de senaste åren har det kommit signaler att tandhälsan bland förskolebarn försämrats. Det som är speciellt oroande är den ökade ”polariseringen”, det vill säga de barn som har karies har allvarligare skador än tidigare. Salut-satsningen har tagit fram interventionen "Bodil krokodils verktygslåda" – ett pedagogiskt material som uppmärksammar hur viktigt det är att skapa goda rutiner för att barn ska få en god tandhälsa.

Bodil krokodil.
Foto: Gabriella Bandling

Alla förskolor i Västerbottens kommuner är erbjudna att arbeta med Bodil krokodils verktygslåda. Salut-satsningen
tillhandahåller verktygslådor och planerar tillsammans med verksamheten ett årshjul för rotation av verktygslådan för varje område. Det är sedan upp till förskolans personal att introducera barnen för Bodil och välja ur verktygslådan vilka aktiviteter personalen och barnen vill genomföra på sin förskola.

I verktygslådan finns bland annat:

  • Ett mjukisdjur ”Bodil krokodil”.
  • En pärm med förslag på pyssel, lekar utomhus och inomhus, aktiviteter kring mat och smak, sagor och berättelser med mera.
  • Ett kakmonster.
  • Bok.
  • Spel.

Information för dig som ska arbeta med verktygslådan

Materialet nedan är till dig som ska presentera verktygslådan i verksamheten eller för barnen. Den första filmen ger fakta om hur tandhälsan ser ut bland barn i Västerbotten och verktygslådans innehåll.

Den andra filmen handlar om hur folkhälsan utvecklas i Sverige och om satsningar som görs i Västerbotten.

Till sist en film om Salut-satsningen som är plattformen för denna intervention.

Presentation av Bodil krokodils pedagogiska verktygslåda 

 

Sociala skillnader i hälsa – den svenska paradoxen

 

Salut-satsningen under graviditeten och småbarnstiden