Nyheter

  • 22 jan 2018

    Gamla grodor och nya mätningar

    FoU har en stark tradition av forskning inom EMG-området (mätning av elektriska signaler från muskler). EMG har primärt använts för att beforska egenskaper hos muskelvävnad hos friska och sjuka försökspersoner. För några år sedan utökade vi med två nya modaliteter för att nå längre inom forskningen: NIRS och ultraljud.