Bättre förståelse om lovande blodfettsänkande protein

Ny forskning kring det blodfettsänkande proteinet FGF21 visar hur det fördelar om fettsyror. Upptäckten vid Norrlands universitetssjukhus kan leda till bättre läkemedel mot typ 2-diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar.

Reglering av fettsyror

En ny studie som publicerats i tidskriften Cell Metabolism visar att FGF21 är ett spännande mål för behandla hjärt-kärlsjukdomar och typ 2 diabetes.

– Den här studien är ett genombrott för att bättre förstå mekanismerna hos proteinet. 

Det säger Stefan K. Nilsson, forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus som deltagit i studien som gästforskare vid University Medical Center i Hamburg. 

Väl beforskat i Umeå

Resultaten visar att en del av fettsyrornas omfördelning förklaras av det fettspjälkande enzymet lipoproteinlipas. 

– Lipoproteinlipas har varit av forskningsintresse i Umeå i 50 år, vilket gör det särskilt roligt att få ha bidragit till den här studien, säger Stefan K. Nilsson. 

Stefan K. Nilsson 
Stefan K. Nilsson har deltagit i studien i Tyskland. 

– Min gästforskarvistelse i Hamburg är bara början på ett varaktigt samarbete med en av världens starkaste forskningsgrupper inom cellulär fettransport. Det kommer så klart att gynna framtida studier kring blodfetter vid Umeå universitet. 

Hoppas kunna utveckla läkemedel

Studien har utförts vid University Medical Center i Hamburg i samarbete med ett läkemedelsbolag. Förhoppningen är att forskningen i framtiden ska leda till nya läkemedel. Genom att stimulera proteinets reglering av blodfetter skulle ett sådant läkemedel kunna förbättra överviktstillstånd och minska dess uttryck i hjärt-kärlsjukdom och typ 2 diabetes. 

Forskarna undersökt vilka mekanismer som gör att proteinet FGF21 sänker halten av blodfetter. Resultaten visar att det minskar frisättningen av fria fettsyror från fettvävnaden, vilket i sin tur leder till att levern producerar mindre blodfetter.

De sänkta halterna av blodfetter beror också på att FGF21 aktiverar enzymet lipoproteinlipas, som finns i kroppens fett- och muskelvävnader. Denna ökade enzymaktivitet leder till att blodfetterna spjälkas och tas upp snabbare. 

Studien visar också att FGF21 förändrade det metabola mönstret hos diabetiska möss och ökade deras förbränning av överskottsenergi.

Artikel om blodfettsänkande proteinet FGF21 i Cell Metabolism

Tillbaka till nyhetslistan