Lärande luncher och kaféer

De Lärande luncherna i Umeå utgör en blandad kompott av intressanta föredrag. I höst varvar vi eleganta antikroppar och livgivande avföring med virus i vattnet, robotbehandling och livsstilsförändring som ger resultat.

Lärande luncher och kaféer

Västerbottens läns landsting arrangerar varje termin ett 20-tal populärvetenskapliga Lärande luncher och kaféer om forskning och utveckling. I Umeå samarbetar vi med medicinska fakulteten vid Umeå universitet, i Skellefteå med Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå och i Lycksele med Medicinkonsulten.

Lärande luncher i Umeå hösten 2016

Lärande luncher, filmade våren 2016

Nytt bröst efter cancern

Lärande lunch med Malin Sund, överläkare och professor i kirurgi

Hjälper kirurgi när tarmcancern spritt sig till levern?

Lärande lunch med Oskar Hemmingsson, överläkare i kirurgi och biträdande universitetslektor

Kan en robot bota gynekologisk cancer?

Lärande lunch med Helena Hedström, överläkare i gynekologi

Knöl på halsen att ta på allvar

Lärande lunch med Frans Perris, överläkare i kirurgi

Autoimmun sjukdom - kroppens klavertramp

Lärande lunch med Kristina Lejon, docent i immunologi

Cancern syns i en droppe blod

Lärande lunch med Linda Köhn, filosofie doktor och förste forskningsingenjör

Markörer i blodet varnar om reumatism i lederna

Lärande lunch med Mikael Brink, förste forskningsingenjör och medicine doktor

Bipolär, liv med flera sidor

Lärande lunch med Emma Gustafsson, ST-läkare och tillförordnad överläkare i psykiatri

Färskt blod åt alla? Bättre lager minskar behoven

Lärande lunch med Andreas Hult, molekylärbiolog och post doc samt Fredrik Toss, medicine doktor i transfusionsmedicin

Högre risk för astma om mormor rökte

Lärande lunch med Bertil Forsberg, professor i miljömedicin

Rökfri inför operation - varför det?

Lärande lunch med Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, tobaksprevention

Varför är solsken farligt för barn?

Lärande lunch med Senada Hajdarevic, medicine doktor och processledare, cancerprevention

 

Filmade föredrag från 2008 och framåt

Filmade lunchföredrag från 2008 och framåt

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Greti Ohlsson
Forskningsredaktör
E-post: greti.ohlsson@vll.se
Mobil: 070-518 18 52
Telefon: 090-785 18 52