Lärande luncher och kaféer

De Lärande luncherna utgör en blandad kompott av intressanta föredrag. I vår handlar det i Umeå bland annat om hälsoeffekter av olika slags kaffe, om hur ”fel” kropp kan bli rätt, om hur ryggpatienter kan bli bättre av marklyft och om hur fosterhinnor blir till större nytta. I Skellefteå handlar det bland annat om läkemedel för äldre, om bröstcancervård och om bra liv - också på slutet.

Lärande luncher och kaféer

Västerbottens läns landsting arrangerar varje termin ett 20-tal populärvetenskapliga Lärande luncher och kaféer om forskning och utveckling. I Umeå samarbetar vi med medicinska fakulteten vid Umeå universitet, i Skellefteå med Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå och i Lycksele med Medicinkonsulten.

Lärande luncher i Skellefteå våren 2017

Lärande luncher Skellefteå våren 2017.pdf

Lärande luncher i Umeå våren 2017 

Lärande luncher i Umeå våren 2017.pdf

På bettet med digitala proteser

Lärande lunch med Per Tidehag, tandvårdsdirektör 

 

Vilket kaffe är bäst för hälsan?

Lärande lunch med Lena Maria Nilsson, projektkoordinator, Arcum och doktor i folkhälsovetenskap 

 

Könsdysfori - född i "fel" kropp 

Lärande lunch med Owe Bodlund, överläkare och docent i psykiatri


Fosterhinna - som plåster på såren

Lärande lunch med Berit Byström, överläkare och medicine doktor


Marklyft vid besvär i ländryggen

Lars Berglund, sjukgymnast och medicine doktor  


En ovanlig men viktig hjärt-lungsjukdom

Stefan Söderberg, överläkare i kardiologi och universitetslektor 

 

Bättre balans med app i telefonen

Marlene Sandlund, fysioterapeut och biträdande universitetslektor
I avvaktan på att den app hon berättar om blir tillgänglig hittar du övningar att inspireras av i det här träningsprogrammet.

Träningsprogram för bättre balans 

 

Deep Brain Stimulation vid svåra tvångssyndrom

Matilda Naeström, ST-läkare och forskarstuderande 

 

KBT på nätet gör terapin tillgänglig

Jan Skog, psykolog 

 

Vad finns i luften vi andas?

Berit Edvardsson, specialistläkare i allmänmedicin, arbets- och miljömedicin samt medicine doktor

 

Rikssjukvård av stora nervskador

Mikael Wiberg och Per Wahlström

 

Lex Maria - gör vi läxan?

Solveig Hällgren, överläkare och chefläkare  

 

Svår traumatisk hjärnskada - men sen då?

Maud Stenberg, överläkare och medicine doktor 

 

 

Lärande luncher i Umeå hösten 2016 

Skräddarsydda råd för ett hälsosamt åldrande

Lärande lunch med Anna Nordström, docent och specialist i rehabiliteringsmedicin

 

Antikroppar mot ALS - en elegant lösning

Lärande lunch med Thomas Brännström, professor och överläkare i patologi

 

Zika och dengue – när kommer det hit?

Joacim Rocklöv, universitetslektor och forskare i miljömedicin

 

På gång - robotträning efter stroke

Charlotte Häger, professor i fysioterapi

 

Frisk avföring botar tarminfektion

Johan Rasmuson, medicine doktor och specialist i infektionsmedicin 

 

Stressade tjejer – normalt eller …?

Maria Strömbäck, medicine doktor och specialistfysioterapeut

 

Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv

Anne Hammarström, överläkare och professor i socialmedicin och Bruno Hägglöf, överläkare och senior professor i barnpsykiatri 

 

Apotekare i vårdteamen förbättrar demensvården?

Maria Gustafsson, apotekare och medicine doktor och Magdalena Pettersson, apotekare  

 

Ny livsstil gav lägre kolesterol och minskad hjärtdöd

Marie Eriksson, docent och universitetslektor i statistik 

 

Luften i Umeå ökar risken för demens

Anna Oudin, forskare i miljömedicin

 

Finns det virus i vårt kranvatten?

Andreas Tornevi, förste forskningsassistent 

 

Sorkfeber – framtidens behandlingar

Clas Ahlm, professor och överläkare i infektionsmedicin

 

Lärande luncher, filmade våren 2016

Nytt bröst efter cancern

Lärande lunch med Malin Sund, överläkare och professor i kirurgi

Hjälper kirurgi när tarmcancern spritt sig till levern?

Lärande lunch med Oskar Hemmingsson, överläkare i kirurgi och biträdande universitetslektor

Kan en robot bota gynekologisk cancer?

Lärande lunch med Helena Hedström, överläkare i gynekologi

Knöl på halsen att ta på allvar

Lärande lunch med Frans Perris, överläkare i kirurgi

Autoimmun sjukdom - kroppens klavertramp

Lärande lunch med Kristina Lejon, docent i immunologi

Cancern syns i en droppe blod

Lärande lunch med Linda Köhn, filosofie doktor och förste forskningsingenjör

Markörer i blodet varnar om reumatism i lederna

Lärande lunch med Mikael Brink, förste forskningsingenjör och medicine doktor

Bipolär, liv med flera sidor

Lärande lunch med Emma Gustafsson, ST-läkare och tillförordnad överläkare i psykiatri

Färskt blod åt alla? Bättre lager minskar behoven

Lärande lunch med Andreas Hult, molekylärbiolog och post doc samt Fredrik Toss, medicine doktor i transfusionsmedicin

Högre risk för astma om mormor rökte

Lärande lunch med Bertil Forsberg, professor i miljömedicin

Rökfri inför operation - varför det?

Lärande lunch med Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, tobaksprevention

Varför är solsken farligt för barn?

Lärande lunch med Senada Hajdarevic, medicine doktor och processledare, cancerprevention

 

Barnlöshet i Västerbotten

Lärande lunch med Håkan Lindström, överläkare vid barnlöshetsmottagningen vid Skellefteå lasarett 

 

 

Filmade föredrag från 2008 och framåt

Filmade lunchföredrag från 2008 och framåt

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Greti Ohlsson
Forskningsredaktör
E-post: greti.ohlsson@vll.se
Mobil: 070-518 18 52
Telefon: 090-785 18 52