Lärande luncher och kaféer

De Lärande luncherna utgör en blandad kompott av intressanta föredrag. I höst varvar vi i Umeå livgivande avföring och eleganta antikroppar med virus i vattnet, robotbehandling och livsstilsförändring som ger resultat. I Skellefteå handlar det bland annat om vård på distans och om minskade risker för sjukdom.

Lärande luncher och kaféer

Västerbottens läns landsting arrangerar varje termin ett 20-tal populärvetenskapliga Lärande luncher och kaféer om forskning och utveckling. I Umeå samarbetar vi med medicinska fakulteten vid Umeå universitet, i Skellefteå med Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå och i Lycksele med Medicinkonsulten.

Lärande luncher i Skellefteå hösten 2016

Program för Lärande luncher i Skellefteå hösten 2016.pdf

Lärande luncher i Umeå hösten 2016

Program för Lärande luncher Umeå hösten 2016.pdf

 

Skräddarsydda råd för ett hälsosamt åldrande

Lärande lunch med Anna Nordström, docent och specialist i rehabiliteringsmedicin

 

Antikroppar mot ALS - en elegant lösning

Lärande lunch med Thomas Brännström, professor och överläkare i patologi

 

Zika och dengue – när kommer det hit?

Joacim Rocklöv, universitetslektor och forskare i miljömedicin

 

På gång - robotträning efter stroke

Charlotte Häger, professor i fysioterapi

 

Frisk avföring botar tarminfektion

Johan Rasmuson, medicine doktor och specialist i infektionsmedicin 

 

Stressade tjejer – normalt eller …?

Maria Strömbäck, medicine doktor och specialistfysioterapeut

 

Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv

Anne Hammarström, överläkare och professor i socialmedicin och Bruno Hägglöf, överläkare och senior professor i barnpsykiatri 

 

Apotekare i vårdteamen förbättrar demensvården?

Maria Gustafsson, apotekare och medicine doktor och Magdalena Pettersson, apotekare  

 

Ny livsstil gav lägre kolesterol och minskad hjärtdöd

Marie Eriksson, docent och universitetslektor i statistik 

 

Luften i Umeå ökar risken för demens

Anna Oudin, forskare i miljömedicin

 

Finns det virus i vårt kranvatten?

Andreas Tornevi, förste forskningsassistent 

 

Sorkfeber – framtidens behandlingar

Clas Ahlm, professor och överläkare i infektionsmedicin

 

Lärande luncher, filmade våren 2016

Nytt bröst efter cancern

Lärande lunch med Malin Sund, överläkare och professor i kirurgi

Hjälper kirurgi när tarmcancern spritt sig till levern?

Lärande lunch med Oskar Hemmingsson, överläkare i kirurgi och biträdande universitetslektor

Kan en robot bota gynekologisk cancer?

Lärande lunch med Helena Hedström, överläkare i gynekologi

Knöl på halsen att ta på allvar

Lärande lunch med Frans Perris, överläkare i kirurgi

Autoimmun sjukdom - kroppens klavertramp

Lärande lunch med Kristina Lejon, docent i immunologi

Cancern syns i en droppe blod

Lärande lunch med Linda Köhn, filosofie doktor och förste forskningsingenjör

Markörer i blodet varnar om reumatism i lederna

Lärande lunch med Mikael Brink, förste forskningsingenjör och medicine doktor

Bipolär, liv med flera sidor

Lärande lunch med Emma Gustafsson, ST-läkare och tillförordnad överläkare i psykiatri

Färskt blod åt alla? Bättre lager minskar behoven

Lärande lunch med Andreas Hult, molekylärbiolog och post doc samt Fredrik Toss, medicine doktor i transfusionsmedicin

Högre risk för astma om mormor rökte

Lärande lunch med Bertil Forsberg, professor i miljömedicin

Rökfri inför operation - varför det?

Lärande lunch med Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, tobaksprevention

Varför är solsken farligt för barn?

Lärande lunch med Senada Hajdarevic, medicine doktor och processledare, cancerprevention

 

Barnlöshet i Västerbotten

Lärande lunch med Håkan Lindström, överläkare vid barnlöshetsmottagningen vid Skellefteå lasarett 

 

 

Filmade föredrag från 2008 och framåt

Filmade lunchföredrag från 2008 och framåt

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Greti Ohlsson
Forskningsredaktör
E-post: greti.ohlsson@vll.se
Mobil: 070-518 18 52
Telefon: 090-785 18 52