Remittera patienter med plexusskador till Norrlands universitetsjukhus

Läkare som remitterar patienter med skador på plexus brachialis kan skicka remissen direkt till handkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå eller till någon av de kliniker vi samarbetar med.

Remissens innehåll bygger på vårdprogrammen för förlossningsskada, OBP, och traumatisk plexusskada, TBP.

Remiss vid förlossningsskada, OBP.pdf, öppnas i nytt fönster

Remiss vid traumatisk brachial plexusskada, TBP.pdf, öppnas i nytt fönster

Hand- och plastikkirurgin vid Norrlands universitetssjukhus samarbetar bland annat med regionens sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Drottning Silvias barnsjukhus vid Östra Sjukhuset i Göteborg, Skånes universitetssjukhus i Malmö och universitetssjukhuset Örebro.

Kontaktpersoner vid Norrlands universitetssjukhus

Har du frågor om remisser och handläggning av patienter kan du kontakta handkirurgiska enheten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Anna-Karin Lindström
Koordinator
Telefon: 070-361 94 26 eller handkirurgjouren vid sjukhuset, telefon växel 090-785 00 00.
E-post: hpl.umea.plexusteamet@vll.se

Du kan också kontakta någon i universitetssjukhusets plexusteam direkt.

Plexusteamet vid Nus

Kontaktpersoner vid Skånes universitetssjukhus i Malmö

Cecilia Karlsson
Koordinator
E-post: cecilia.k.karlsson@skane.se                               
Telefon: 040-33 68 18

 

Anette Chemnitz
Läkare
Handkirurgen
Skånes Universitetssjukhus Malmö
205 02 Malmö 

Kontaktpersoner vid barnortopeden, DSBUS, Östra sjukhuset i Göteborg

OBP, barnplexusskada

Eva Björkman-Hermansson
Koordinator  
E-post: eva.bjorkman@vgregion.se
Telefon: 031-343 51 43                                           

Aina Danielsson
Läkare
Barnortopeden DSBUS Östra sjukhuset
Rondvägen 10
416 50 Göteborg 

Kontaktpersoner vid handkirurgen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

TBP, traumatisk plexusskada   

Maria Kajler
Koordinator
Telefon: 031-342 68 12, 031-342 85 67
E-post: maria.kajler@vgregion.se                                  

Anders Nilsson
Läkare
Handkirurgen Sahlgrenska universitetssjukhuset
Blå Stråket 3
413 45 Göteborg    

Kontaktpersoner vid universitetssjukhuset Örebro

Anna Johansson
Koordinator
Telefon: 019-602 52 14            
E-post: anna.johansson7@regionorebrolan.se                

Marcus Sagerfors
Läkare
Handkirurgiska kliniken                                
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro