Plexus brachialis, anatomi och typ av skada

Vad är då en plexusskada, en skada på armens nervfläta? Hur uppstår den och vem drabbas?

Skador på plexus brachialis ser olika ut och det krävs en noggrann anatomisk kunskap för att bedöma hur stora de är.       

Alla nerver i arm och hand bildar tillsammans en nervfläta, plexus brachialis. Den har sitt ursprung i de fem nedersta nervrötterna (C5, C6, C7, C8,T1) som går ut från halsryggen och som strålar samman och delas upp på olika nervstammar. Dessa ger i sin tur grenar till både muskler som styr rörelse och till nerver som registrerar känsel i axel, arm och hand.  

anatomi, plexus brachialis

Olika typer av plexusskador

Det finns olika typer av nervskador. Nerven kan vara helt utdragen ur ryggmärgen, avsliten efter utträdet ur rotkanalen, delvis avsliten eller bara uttänjd.

En uttänjd nerv har ofta goda förutsättningar att läka utan kirurgisk åtgärd medan den utslitna eller avslitna nerven kräver operation för att kunna läka.

 

Sunderland

Plexusskadorna kan delas in i två huvudkategorier. Den ena är barn som drabbas vid en besvärlig förlossning, den andra är personer som utsätts för kraftigt våld, till exempel vid en trafikolycka.