Plexus brachialisskador, rikssjukvård vid Norrlands universitetssjukhus

En plexusskada är en skada på armens nervfläta, plexus brachialis. På Norrlands universitetssjukhus i Umeå har vi ansvaret att behandla patienter med sådana omfattande skador som rikssjukvård.

Huvud, anatomisk modell från sidan
Armens nervfläta, plexus brachialis, (de vita trådarna på bilden) sträcker sig från halsryggen till armhålan och styr funktionen i arm och hand.
Foto: Gudrun Furtenback

Välkommen till handkirurgiska enheten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och våra sidor om plexusskador.

Sedan januari 2016 har vi tillsammans med handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset, SÖS, i Stockholm uppdraget att behandla skador på plexus brachialis i Sverige som rikssjukvård. Uppdraget från Socialstyrelsen innebär att samtliga operationer med diagnosen plexusskada utförs på dessa båda sjukhus.

På Norrlands universitetssjukhus har vi en teammottagning för patienter med plexusskador, men erbjuder också bedömning och uppföljning vid de regionkliniker vi samarbetar med. Läkare och rehabiliteringspersonal från Umeå samarbetar på så sätt nära med plexusteam som är lokalt förankrade.

Telemedicin i behandlingen av plexusskada

Bedömning, uppföljning och rehabilitering sker också ofta via videolänk, telemedicin, ett hjälpmedel som passar bra i ett samarbete där avstånden kan vara långa.

Samarbetspartner

I Umeå har vi ett nära samarbete med sjukhusen i norra regionen, handkirurgiska enheten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, handkirurgiska enheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, barnortopeden vid Drottning Silvias barnsjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg samt handkirurgiska enheten vid universitetssjukhuset i Örebro.

Behandling vid plexusskador

Nervflätan plexus brachialis sträcker sig från halsryggen till armhålan och styr funktionen i arm och hand. Skador är relativt ovanliga och konsekvenserna varierar men innebär ofta en omfattande påverkan på armens rörelseförmåga och känsel.

Det finns två olika typer av plexusskador. En som drabbar barn i samband med en besvärlig förlossning, obstetrisk plexusskada, OBP, eller neonatal brachial plexusskada.

Den andra typen av plexusskada är följden av ett trauma med hög energi som till exempel vid trafikolyckor, traumatisk plexusskada, TBP.

Här kan du läsa om olika typer av skada, om nervreparation, rehabilitering och uppföljning av plexusskada.