Plexus brachialisskador, rikssjukvård vid Norrlands universitetssjukhus

En plexusskada är en skada på armens nervfläta, plexus brachialis. På Norrlands universitetssjukhus i Umeå har vi ansvaret att behandla patienter med sådana omfattande skador som rikssjukvård.

Huvud, anatomisk modell från sidan
Armens nervfläta, plexus brachialis, (de vita trådarna på bilden) sträcker sig från halsryggen till armhålan och styr funktionen i arm och hand.
Foto: Gudrun Furtenback

Välkommen till hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå. Sedan januari 2016 har vi tillsammans med handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset, SÖS, i Stockholm uppdraget att behandla skador på plexus brachialis i Sverige som rikssjukvård. Uppdraget från Socialstyrelsen innebär att samtliga operationer med diagnosen plexusskada utförs på dessa båda sjukhus.

Samarbetspartner

I Umeå har vi ett nära samarbete med handkirurgiska enheten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, handkirurgiska enheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, barnortopeden vid Drottning Silvias barnsjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg samt handkirurgiska enheten vid universitetssjukhuset i Örebro.

På Norrlands universitetssjukhus har vi en teammottagning för patienter med plexusskador, men erbjuder också bedömning och uppföljning vid de regionkliniker vi samarbetar med. Läkare och rehabiliteringspersonal från Umeå samarbetar på så sätt nära med plexusteam som är lokalt förankrade.

Telemedicin

Bedömning, uppföljning och rehabilitering sker också ofta via videolänk, telemedicin, ett hjälpmedel som passar bra i ett samarbete där avstånden kan vara långa.