Kliniskt träningscentrum, KTC

På Kliniskt träningscentrum, KTC, kan du som medarbetare utveckla och fördjupa dina kunskaper, både enskilt och i team. Vi utbildar instruktörer inom förflyttningskunskap, HLR och teamträning. KTC finns på alla tre sjukhus i länet: Lycksele lasarett, Skellefteå lasarett och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Klinisk träning

KTC erbjuder dig som är anställd inom VLL möjlighet att praktiskt träna kliniska färdigheter för att bli säkrare i din yrkesroll. Våra utbildningar omfattar allt från träning av grundläggande färdigheter till teamträning med fullskalesimulering.
Vi är också ett av fyra nationella utbildningscentra för HLR med ansvar för den norra regionen.

 Vi erbjuder även vissa utbildningar till externa kunder. Kontakta oss gärna för mer information.

KTC Umeå

Monica Palmén, Sektionschef för klinisk träning

Telefon: 090-785 12 08 Mail: monica.palmen@vll.se

 

Petra Skoglund, HLR organisatör

Telefon: 090-785 31 66 Mail: petra.skoglund@vll.se

 

Erika Löfqvist, Samordnare teamträning

Telefon: 072-584 40 73 Mail: erika.löfqvist@vll.se

 

Joachim Nygaard, Huvudinstruktör i förflyttningskunskap

Telefon: 070-298 31 65 Mail: joachim.nygaard@vll.se

 

Katrin Norberg, Huvudinstruktör i förflyttningskunskap

Telefon: 070-309 31 65 Mail: katrin.norberg@vll.se

 

KTC Skellefteå

Lena Liljedahl, KTC ansvarig Skellefteå

Telefon: 0910-77 18 75 Mail: lena.liljedahl@vll.se

 

Lars-Micael Lundmark, HLR-samordnare

Telefon: 0910-77 46 70 Mail: lars-micael.lundmark@vll.se

 

KTC Lycksele

Frida Eliasson, KTC ansvarig Lycksele samt HLR-samordnare

Telefon:072-453 95 39 eller 0950-395 39

Mail: frida.eliasson@vll.se


Kontakt

Webbredaktör KTC
Joachim Nygaard
E-post: joachim.nygaard@vll.se