Apotekarstöd

Apotekarstöd vid läkemedelsgenomgång

Önskar ni uppstart av verksamhet med klinisk farmaci, eller om du som förskrivare vill ha hjälp av apotekare kring enskilda patienter, kontakta oss för att få apotekarstöd.

E-post: lakemedelsgenomgangar@vll.se  eller direkt:   

Bettina Pfister  
bettina.pfister@vll.se 

Jeanette Jonsson  
jeanette.jonsson@vll.se 

Magdalena Öhlund
magdalena.ohlund@vll.se

Maria Gustafsson 
maria.l.gustafsson@vll.se 

Pernilla Andersson
pernilla.andersson@vll.se

Sara Norberg  
sara.norberg@vll.se