Byte av dosleverantör

DOS - dosdispenserade läkemedel - byte av leverantör Svensk Dos tar över som leverantör av dosdispenserade läkemedel från 27 februari 2017.

Svensk Dos testar det logistiska flödet av dosläkemedel den 16 februari i Västerbotten

Se bifogat informationsmaterial som kommer att skickas med testleveranserna. 

I lådorna kommer också en mindre chokladbit läggas i för att uppmuntra personalen på leveranspunkterna att återkoppla till Svensk Dos kundtjänst med email och SMS uppgifter.
Apotek och Utlämningsställen kommer att erhålla rutinpärmar i samband med testet och samtliga utlämningsställen/apotek kommer att presenteras på Svensk Dos hemsida v. 7. http://svenskdos.se/

 Upphandlingen har genomförts tillsammans med landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen. 

Som förskrivare kommer du inte att märka så mycket av leverantörsbytet. Uppläggning av nya patienter, ordinationer och beställning av originalförpackningar m.m. ska precis som tidigare göras i Pascal. 

I samband med övergången till ny leverantör kommer patientuppgifter att flyttas från Apoteket AB till Svensk Dos, detta görs under helgen 24-26 februari. Under cirka en vecka innan planerad överflyttning kommer det att vara vissa begränsningar i Pascal. Då kommer till exempel inga nya patienter att kunna läggas upp. Försöker man göra ändringar under denna tid får man ett meddelande i Pascal om att detta inte kan göras på grund av dosleverantörsbytet. Mer information kommer. 

För dospatienter kommer ett val av betalningslösning för läkemedlen att behöva göras. Information kommer att skickas till alla berörda från Svensk Dos.  

Kontakt vid frågor: 

Har du som är hälso- och sjukvårdspersonal frågor angående dos-tjänsten, kontakta 

Läkemedelscentrum, Yvonne Nilsson, tfn 070-209 04 08

 


Kontakt

Yvonne Nilsson
Läkemedelsstrateg
E-post: yvonne.nilsson@vll.se
Mobil: 070-209 04 08