Behandlingsrekommendationer

Aktuella behandlingsrekommendationer för läkemedel inom Västerbottens läns landsting.

Läkemedelsrum på Iva på Skellefteå lasarett

Terapirekommendationer

Läkemedelskommitténs expertgrupper författar aktuell läkemedelsbehandling inom sitt specialområde, detta material sammanställs och finns sedan tillgänglig som bok och i digital version.

Terapirekommendationer 2017
Infektionskapitlet uppdaterat 2017-03-20
Diabetskapitlet uppdaterat 2017-02-05

Boken beställs från Läkemedelskommittén

E-post: lakemedelskommitten@vll.se

Generella behandlingsanvisningar

Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i Västerbotten 2017 hittar du här
Information 2017-03-22  
Haldol injektion som finns på SKA-listan i Generella behandlingsanvisningar Västerbotten 2017 är restnoterad preliminärt fram till sommaren 2017.  
I Terapirekommendationerna 2017 sid 134-135 Palliativ vård i livets slutskede rekommenderas även Primperan inj vid illamående och Midazolam inj vid konfusion, förvirring, delirium. När/om förråden på Haldol tar slut kan därför dessa preparat ordineras i väntan på att Haldol kommer tillbaka.
Det finns även möjlighet att använda licenspraparat Haloperidol. För detta måste varje enskild Hälsocentral söka kliniklicens via Läkemedelsverket.
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Licens/

FAS UT 3 - Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

FAS UT 3 är en handbok med konkreta råd till vårdpersonal om utvärdering av läkemedelsbehandling; utbyte, nedtrappning och utsättning av läkemedel. Boken omfattar de vanligaste läkemedelsområdena för äldre samt några sjukdomsområden. 

Författare: Claes Lundgren 
2007 Läkemedelskommittén i Västerbotten
ISBN 978-91-631-6668-6

Mer information finns på Fas uts hemsida där man också kan beställa boken

Tandvårdens läkemedel

Regionala råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården. 

Nationella rekommendationer 2016-2017

Råd och rekommendationer framtagna inom VLL 2015

Läkemedelsboken

Den webbaserade versionen av LB har fått en helt ny utformning och anpassats till den kliniska vardagen och dess behov av att snabbt få fram information om lämplig behandling/lämpliga läkemedel vid ett aktuellt sjukdomstillstånd. Terapirekommendationer, faktarutor och tabeller finns lätt åtkomliga i respektive kapitel.

Läkemedelsboken

 


Kontakt

Maria Marklund
Administratör
E-post: maria.b.marklund@vll.se