Sesamdokument

Här hittar du dokument kring beställningssystemet Sesam.

Nyhet - arbetsorder kopplad till kundorder

Förändring av hur fältet "Övrig information" används!
När du beställer ett hjälpmedel och montering, justering eller anpassning ska utföras, ska du från och med nu använda en ny arbetsordertyp som heter Arbetsorder kopplad till kundorder. OBS! att alla delar ska beställas i kundordern.

Fältet Övrig information i kundordrar får INTE längre användas till att beställa montering av beställda hjälpmedel/tillbehör eller för att ange instruktioner om sitshöjd, balansläge och liknande. Undantag: Beställning av vuxensäng, se beställningsunderlag för instruktion om vad som ska anges i "Övrig information" vid sängbeställning.

Så här skapar du arbetsorder kopplad till ny kundorder 
 

Behörighet

Ansökan om ny eller förändrad behörighet i Sesam

Ansökan kan också gälla behörighet att beställa till eget förråd/verksamhet.

Manualer Sesam

Kundid