Sesamdokument

Här hittar du dokument kring beställningssystemet Sesam.

Ny version av webSesam 26 april:

  • Verifiering av e-postadress kommer att krävas med vissa tidsintervall. Denna funktion införs för att man ska kunna säkerställa att alla har korrekta e-postadresser i Sesam.
  • Funktionen Sök kundorder är kompletterad med nya fält och kolumner, så att man kan söka per kund, samt se status och leveransdatum.
    Mer information om nyheterna i den nya versionen 

 

Prioritering av hjälpmedelstjänster - ny funktion i webSesam testas av några förskrivare

 

Behörighet

Ansökan om ny eller förändrad behörighet i Sesam

Ansökan kan också gälla behörighet att beställa till eget förråd/verksamhet.

Manualer Sesam

Kundid