Sesamdokument

Här hittar du dokument kring beställningssystemet Sesam.

Prioritering av hjälpmedelstjänster - ny funktion i webSesam testas av några förskrivare

 

Behörighet

Ansökan om ny eller förändrad behörighet i Sesam

Ansökan kan också gälla behörighet att beställa till eget förråd/verksamhet.

Manualer Sesam

Kundid