Kalender

Anmälan gör du via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

Februari

1-2 februari, Umeå:
Individanpassat sittande och positionering

8 februari, Umeå:
Specialanpassning - workshop (för Habiliteringscentrum)

15 februari, Umeå:
Grundkurs Communicate In Print 
- när en brukare fått det som hjälpmedel 

Mars

14 mars, video: Sortimentsvisning tillbehör privat säng

15-16 mars, Skellefteå:
Individanpassat sittande och positionering 

20 mars, video: Sortimentsvisning tillbehör privat säng

21 mars, fm, video: Infoträff för förskrivare
21 mars, em, Skellefteå: Infoträff för förskrivare
22 mars, fm, Umeå: Infoträff för förskrivare
22 mars, em, Lycksele: Infoträff för förskrivare 

27 mars, Skellefteå: Manuella rullstolar

27-28 mars, Skellefteå:
Individanpassat sittande och positionering

31 mars, Umeå: Manuella rullstolar

April

20 april, Umeå: 
Specialanpassning workshop 

24 april, Lycksele: Manuella rullstolar

26 april, Umeå:
Grundkurs Communicate In Print

27 april Umeå: Manuella rullstolar

Maj

8 maj, Skellefteå: Manuella rullstolar

11 maj, Umeå:
Grundkurs Communicate In Print 
- när en brukare fått det som hjälpmedel 

Juni

1 juni, Umeå:
Temadag eldrivna rullstolar