Kalender

Anmälan gör du via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

April

20 april, Umeå: 
Specialanpassning workshop 

24 april, Lycksele: Manuella rullstolar

26 april, Umeå:
Grundkurs Communicate In Print

27 april Umeå: Manuella rullstolar Fullbokad! 

Maj

8 maj, Skellefteå: Manuella rullstolar Fullbokad!

9 maj, Skellefteå, fm eller em:
Tips och trix kring hygienstolar i Oceanserien, Invacare
10 maj, Lycksele, fm:
Tips och trix kring hygienstolar i Oceanserien, Invacare
11 maj, Umeå, fm eller em:
Tips och trix kring hygienstolar i Oceanserien, Invacare

11 maj, Umeå:
Grundkurs Communicate In Print 
- när en brukare fått det som hjälpmedel 

30 maj, Umeå:
Utprovning av specialsulor i hjälpmedelsbutiken

Juni

1 juni, Umeå:
Temadag eldrivna rullstolar 

September

22 september, Umeå: Hjälpmedelsdag