Hjälpmedelshandbok

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare vid utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

Hjälpmedelshandboken (egen webbplats)

Hjälpmedelspolicy
Prioriteringar för hjälpmedel
Bedömningsskalorna från handbokens metoddel 

Ansökan om förskrivningsrätt

Kunskap om hjälpmedelshandboken är obligatorisk för att få förskrivningsrätt i Västerbotten. Det är verksamhetschef eller motsvarande som beslutar om förskrivningsrätt.

Denna blankett kan användas, om ni bestämt så inom din verksamhet, den ska inte skickas in till HMV:
Blankett för ansökan om förskrivningsrätt 

Behörighet att beställa i Sesam är inte detsamma som förskrivningsrätt. Information om behörighet i Sesam hittar du på sidan  Sesamdokument


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65