Hjälpmedelshandbok

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare vid utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

Hjälpmedelshandboken (egen webbplats)

Hjälpmedelspolicy
Prioriteringar för hjälpmedel
Bedömningsskalorna från handbokens metoddel 

Ansökan om förskrivningsrätt

Kunskap om hjälpmedelshandboken är obligatorisk för att få förskrivningsrätt i Västerbotten. Det är verksamhetschef eller motsvarande som beslutar om förskrivningsrätt, i blankettstället finns en blankett som kan användas om ni bestämt så inom din verksamhet. 

Behörighet att beställa i Sesam är inte detsamma som förskrivningsrätt. På sidan Sesamdokument hittar du information om behörighet i Sesam.


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65