Blankettstället

På den här sida hittar du allmänna blanketter för hjälpmedelsförskrivare. Dokument som rör viss produktgrupp hittar du via sidan Hjälpmedelssortiment. Blanketter kring t.ex. hämtning hittar du på sidan Leveranser och återlämning

Ansökan om hjälpmedel

  • Ansökningsblankett för de verksamheter som bestämt att den ska användas för beslut om hjälpmedel t.ex. utanför sortiment:
    Särskilt hjälpmedelsbeslut 

Beställning av hjälpmedel 

När det inte går att beställa i webSesam:

Konsultationsunderlag

Specialanpassning

Avvikelse/reklamation

Flytt till och från vårt län

Övriga blanketter

För "Rutiner för förskrivare av nutritionspump", se Hjälpmedelssortiment -> Behandling.


Kontakt

Hjälpmedel Västerbotten
Kundtjänst
E-post: hmv.kundtjanst@vll.se
Telefon: 090-785 93 65