Primärvårdens patientpanel

Landstingets Primärvård har en patientpanel för att patienter och medborgare ska kunna vara delaktiga i och bidra till primärvårdens utveckling.

För oss är det viktigt att få ta del av patienternas synpunkter och önskemål på våra hälsocentraler och sjukstugor. Målet med patientpanelen är att öka patienternas och medborgarnas delaktighet i primärvårdens utveckling, förbättra informationen om förändringar och ta vara på patienternas erfarenheter av vården.

För att uppnå det samarbetar vi i olika forum. Patientpanelen ska också delta vid olika undersökningar och intervjuer. Syftet med fokusgrupperna är att skapa en dialog mellan patienter, medborgare och våra hälsocentraler och sjukstugor.

Resultatet kommer på olika sätt att återföras till utvecklings- och förbättringsprocesser på enheterna.