Kontakta folkhälsoenheten

Välkommen att ta kontakt med oss som arbetar på folkhälsoenheten. Det kan vara frågor eller funderingar om folkhälsoarbetet i länet, hur hälsoläget ser ut eller andra tips och idéer.


Kontakt

Maria Falck
Enhetschef, hälsostrateg
E-post: maria.falck@vll.se
Telefon: 090-785 71 93
Anneli Ivarsson
Barnläkare, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap
E-post: anneli.ivarsson@vll.se
Telefon: 090-785 33 44
Carina Gustafsson
Hälsoutvecklare, sjuksköterska
Mobil: 072-220 90 09
Hälsoutvecklare, medicine doktor i fysioterapi, docent i folkhälsovetenskap
Eva Eurenius
E-post: eva.eurenius@vll.se
Telefon: 070-680 59 64
Cecilia Edström
Hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post: cecilia.edström@vll.se
Mobil: 070-270 04 52
Eva-Britt Carlsten
Hälsoutvecklare
E-post: evabritt.carlsten@vll.se
Mobil: 076-789 72 10
Jenni Bark
Hälsoutvecklare, biomedicinsk analytiker
E-post: jenni.bark@vll.se
Telefon: 0910-77 18 50, 070-947 18 50
Kristina Lindvall
Förste forskningsassistent, medicine doktor i folkhälsovetenskap, dietist
E-post: kristina.lindvall@umu.se
Telefon: 090-785 27 43
Lars Weinehall
Överläkare, professor i allmänmedicin och epidemiologi
E-post: lars.weinehall@umu.se
Telefon: 090-786 52 28, 090-785 29 31
Lena Sjöquist Andersson
Hälsoutvecklare, beteendevetare
E-post: lena.sjoquist.andersson@vll.se
Telefon: 090-785 74 81
Lina Tjärnström (föräldraledig, åter 2017-08-15)
Hälsoutvecklare, hälsopedagog
E-post: lina.tjarnstrom@vll.se
Telefon: 0910-77 05 86
Margareta Norberg
Distriktsläkare, medicine doktor i allmänmedicin och epidemiologi, docent, medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar, VHU
E-post: margareta.norberg@umu.se
Telefon: 090-785 33 47
Marine Sturesson
Verksamhetsutvecklare, medicine doktor i arbetsterapi
E-post: marine.sturesson@vll.se
Telefon: 090-7857194
Mona Wennberg
Hälsoutvecklare, folkhälsovetare
E-post: mona.wennberg@vll.se
Telefon: 090-785 71 94
Sofia Elwér
Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post: sofia.elwer@vll.se
Telefon: 090-785 68 16
Urban Janlert
Epidemiolog, Professor i folkhälsovetenskap
E-post: urban.janlert@umu.se
Telefon: 090-785 71 90
Ywonne Wiklund
Hälsoutvecklare
E-post: ywonne.wiklund@vll.se
Telefon: 090-785 73 91
Helena Gard
Projektledare, folkhälsovetare
E-post: helena.gard@vll.se
Cecilia Hellberg
Vikarierande hälsoutvecklare, dietist
E-post: cecilia.hellberg@vll.se
Telefon: 0910-77 05 86
Johanna Nordström
Tobaksfri duo-coach, kommunikatör
E-post: johanna.nordstrom@vll.se
Telefon: 072-7187213