Innovationssluss Västerbotten

Kan din idé förbättra något i hälso- och sjukvården? Du som jobbar i Västerbottens läns landsting eller är egen företagare kan få hjälp att utveckla din idé till färdig produkt eller tjänst.

Innovationsslussen, steg för steg

Innovationsslussen i Västerbottens läns landsting vänder sig till dig som har idéer för hälsa, vård och omsorg. Vi hjälper också företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården.

Innovationsslussen drevs fram till juli 2015 av Region Västerbotten. Sommaren 2016 flyttas verksamheten till forsknings- och utbildningsstaben i Västerbottens läns landsting.

Idéer som möter framtida behov i vården

Framtidens sjukvård kräver forskning och innovationer som svarar mot framtida behov. Det kan handla om nya produkter och tjänster för allt från prevention och diagnostik till behandling och vård av sjukdom.

En ny idé eller uppfinning utgår alltid från ett upplevt problem och behovet av en ny produkt. Det kan röra sig om idéer som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete eller produkter som bidrar till en bättre vård för patienterna.

I vården finns flera exempel på kreativa lösningar och idéer som effektiviserar och förenklar arbetet för medarbetarna och på så vis ger patienten bättre vård. Men många idéer blir aldrig kända eller kommer inte ut på marknaden. De stannar som smarta lösningar på respektive klinik eller avdelning.

Idén kan bli en innovation om idébäraren får tid och förutsättningar att gå vidare med sin idé och får stöd i processen att utveckla en färdig produkt. 

Hör av dig eller tipsa en kollega – din idé kan göra skillnad i vården!


Kontakt

Tomas Gustafsson
Projektledare, näringsliv
E-post: tomas.gustafsson@vll.se
Telefon: 090-785 98 95
Mobil: 070-514 66 47