Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
   ERSÄTTARE             1/1/2007 - 12/31/2010
   ERSÄTTARE             11/1/2010 - 10/14/2014
   ERSÄTTARE             1/1/2015 - 12/31/2018
   LEDAMOT             1/1/2011 - 12/31/2014