ASTRID RÖNNQVIST

(S)

SLÅTTERVÄGEN 16 C
91732 DOROTEA

Tel hem :  0942 - 103 43
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  astrid.ronnqvist@vll.se
Mobil :  070 - 640 13 71
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             1/1/2007 - 12/31/2010
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             11/1/2010 - 10/14/2014
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             1/1/2015 - 12/31/2018