Centrum mot våld

Centrum mot våld är en verksamhet som består av Barnahus, Kvinnofridsmottagningen. Mansmottagningen mot våld ingår också i verksamheten men är placerad i en annan del av Umeå. En verksamhet som erbjuder både våldsutsatta kvinnor och barn samlade myndighetsinsatser samt våldsutövande män samtalsbehandling.

Bild på entrén till Centrum mot våld - mottagning för våldsutsatta kvinnor och barn

Barnahus

På Barnahus får barnet träffa alla professionella under samma tak i en trygg och barnvänlig miljö. Barnet får samlade stödinsatser i form av möten med personal från BUP (barn- och ungdomspsykiatri), socialsekreterare, polis och läkare.

 

Misstänker du att ett barn är utsatt för ett brott eller far illa kontakta då direkt mottagningsenheten på telefon 090-16 10 02.

 

Kvinnofridsmottagningen

Om du som kvinna har blivit utsatt för psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld kan du ringa 020-410 420 eller skicka ett mail till kvinnofrid@umea.se. Du kan vara anonym.

 

På Kvinnofridsmottagningen kan du som våldsutsatt kvinna, på en lättillgänglig och trygg plats, få ett samlat myndighetsstöd anpassade efter dina behov. Om du har barn erbjuds dom också stöd. Du kan få samtalsstöd, hjälp med frågor om ekonomi och boende, hjälp med samordning av olika myndighetsinsatser, föräldrastöd och göra en polisanmälan.

 

Mansmottagningen mot våld

Om du som man har svårt att kontrollera din ilska, har använt någon form av våld mot din partner och inte vill göra det igen, inte har använt våld men är rädd för att det skall ske eller är orolig för att barnen därför far illa kan du ringa 090-16 36 70

 

På Mansmottagningen mot våld arbetar vi professionellt med mäns våld i nära relationer. Syftet är att våldet skall upphöra. Du erbjuds individuella samtal eller gruppverksamhet.

 

Trappan- krisbearbetande samtal

Barn som upplevt våld i nära relationer erbjuds enskilda krisbearbetande samtal. Riktar sig till barn i åldrarna 4-18 år. Syfte med samtalen är att ge kunskap om vanliga reaktioner när man upplevt våld, avlasta skuldkänslor, förbättra barnets/den ungas självkänsla, öka tilliten till vuxna och hjälp att lämna händelserna bakom sig.

Kontakta Trappan telefon: 090-16 58 76, 090-16 58 84, 070-633 46 70 eller epostadress: trappan@umea.se

 

Stöd i grupp

Barnahus erbjuder även barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer att delta i samtalsgrupper. I grupperna får barn och ungdomar träffa andra med liknande erfarenheter och sätta ord på sina tankar och känslor. På träffarna tas exempelvis våldets konsekvenser, våra sinnen och strategier upp.
Kontakta Trappan telefon: 090-16 58 76, 090-16 58 84, 070-633 46 70 eller epostadress: trappan@umea.se

 

Deltagande

Deltagande i individuella samtal och i gruppverksamhet kräver inte någon social utredning eller remiss. Det innebär att du som förälder eller närstående direkt kan ta kontakt med verksamheten för att få stöd. Samtalen och gruppverksamheten inleds först när barnet är tryggat från den våldsrisk som tidigare fanns i barnets liv.Senast uppdaterad: 2015-08-10