Norrtåg

Ekonomiska föreningen Norrtåg

Ekonomiska föreningen Norrtåg samverkar för en samlad syn på framtidens järnväg i Norrland. Inom Norrtåg samverkar kommuner, landsting, länsstyrelser, länstrafikbolag och länsarbetsnämnder. Det har sedan bildandet skett ett omfattande analysarbete, där förutsättningarna för utveckling av järnvägsnätet i Norrland kartlagts. Norrtåg har som övergripande målsättning att utveckla ett snabbtågsnät och skapa förutsättningar för effektiva godstransporter i hela Norrland. För att nå målet ska utbyggnaden av snabbtågstrafiken ske målinriktat men succesivt.

 

Norrtåg AB

Länstrafikbolagen i de fyra nordliga länen bildade 2008 ett gemensamt norrländskt tågtrafikbolag, Norrtåg AB. Syftet med bolaget är att utveckla och driva tågtrafik i hela Norrland inom ramen för det så kallade Norrtågsförsöket. Försöket innebär en omfattande satsning i 10 år på att bygga upp ett modernt tågtrafiksystem i hela Norrland. Till skillnad från den ekonomiska föreningen sysslar aktiebolaget inte med påverkansfrågor, utan med den praktiska upphandlingen av trafiken inom Norrtågsförsöket.

 

Persontågstrafik påbörjades mellan Örnsköldsvik och Umeå hösten 2010. Resterande trafik inom Norrtågsförsöket påbörjas hösten 2011, dock med viss fördröjning av den trafik som ska gå via Ådalsbanan. Beslut om att trafikera Tvärbanan (Umeå-Lycksele) och Stambanan (Umeå-Luleå) fr.o.m. hösten 2011 effektieras enligt beräkningarna.

 

Mer information finns på Norrtågs webbplats, www.norrtag.se

Kontakta Norrtåg på norrtag@norrtag.nu


 

 

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2014-08-27