Hur gör du om du inte är nöjd?

Anställda inom hälso- och sjukvården försöker hela tiden göra sitt bästa. Ändå kan det hända att du känner dig missnöjd. Då bör du först ta upp problemet med den personal du har kontakt med.

Löser sig inte problemet då kan du vända dig till ansvarig läkare eller verksamhetschef. Du kan också vända dig till patientnämnden. Beroende på vad dina klagomål gäller kan du även kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientförsäkringen LÖF eller Läkemedelsförsäkringen.
 
Om dina synpunkter gäller kommunens hälso- och sjukvård kan du vända dig till kommunens sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS).

 

Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Om man inte är nöjd med vården

Ersättning vid vårdskada

 

Kontakta patientnämnden i landstinget 

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

 

Telefon

090-785 00 00 vx Telefax: 090-10 99 56

 

1177 Vårdguides e-tjänster

Kontakta oss gärna via 1177 Vårdguidens e-tjänster. När du loggat in på 1177.se hittar du patientnämnden under Övriga tjänster i menyn.

 

E-post

patientnamnden@vll.se
Vi kan inte garantera någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post. Beskriv kortfattat i e-postmeddelandet vad du vill ha information om eller be någon handläggare kontakta dig.

 

För att diskutera personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-tjänsterna på 1177.se eller ringa landstingets växel, 090-785 00 00, och be att få tala med patientnämndens kansli.

 

Postadress

Patientnämnden
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå

 

I rutan "Broschyrer och blanketter" till höger finns en blankett som du kan använda om du vill anmäla problem i vården via post.


Besöksadress, besök bör om möjligt bokas i förväg.

Landstingshuset
Patientnämndens kansli
Köksvägen 11
Umeå

 

Om patientnämnden

Patientnämnden består av politiker. Den ska stödja och hjälpa enskilda patienter och samtidigt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Förteckning över politiker i nämnden.

 

Nämndens tjänstemän kan ge dig information om dina möjligheter, reda ut problem och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver inom sjukvården. Nämnden ska också låta ansvariga för vården få veta vilka iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienternas trygghet och säkerhet. Dina synpunkter eller klagomål kan alltså komma även andra tillgodo.
 
Den som tvångsvårdas inom psykiatrin eller enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson, en medmänniska som kan vara till god hjälp i en svår situation. Det är patientnämnden som utser stödpersoner.
 
Precis som personal inom vården har patientnämndens politiker och tjänstemän tystnadsplikt.

 

Patientnämndsverksamhet i kommunerna

I kommunerna bedrivs hälso- och sjukvård och allmän omvårdnad vid till exempel sjukhem, servicehus och gruppboenden. Även för denna verksamhet ska det finnas nämnder med uppgift att hjälpa och stödja patienter eller boende. Alla kommuner i länet har överlåtit till landstingets patientnämnd att sköta den här verksamheten för kommunens räkning. Fråga i växeln på ditt kommunkontor vem som sköter patientnämndsverksamheten i kommunen.

 

Anmäl till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Till IVO kan man anmäla om man råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården.

 

Om IVO på 1177.se/vasterbotten

 

Information om hur man går tillväga för att göra en anmälan finns på IVO:s webbplats www.ivo.se

 

Patientförsäkring

Om man drabbas av en skada inom vården som varit möjlig att undvika, kan man få ersättning för lidande, extra kostnader eller invaliditet, det vill säga en funktionsnedsättning som är bestående.

 

Om patientförsäkringen på 1177.se/vasterbotten

 

Läkemedelsförsäkring

Om man skadats på grund av att ett läkemedel gett oväntade biverkningar omfattas det inte av den vanliga patientskadeförsäkringen. Istället gäller läkemedelsförsäkringen, LFF.

 

Om läkemedelsförsäkringen på 1177.se/vasterbotten

 

 


 

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2016-01-13