Äldre och läkemedel

Nätbaserade utbildningar

Två nätbaserade utbildningar om äldre och läkemedel finns under rubriken Läkemedelscentrum på Lärande landsting www.larandelandsting.se

 •  God läkemedelsterapi till äldre (riktad till läkare och sjuksköterskor)
 •  Läkemedel och äldre – basutbildning (riktad till omvårdnadspersonal)

 

FAS UT

När man blir äldre sker förändringar i kroppen som kan påverka effekten av många läkemedel. Äldre människor har ofta många olika läkemedel, vilket ytterligare ökar risken för biverkningar och interaktioner. Läkemedelskommittén i Västerbotten har samlat kunskap och erfarenhet om utvärdering och förändring av de läkemedelsterapier som ofta används i den svenska sjukvården i handboken FAS UT - Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Gå till www.fasut.nu för mer information.

 

Terapirekommendationer 2014

Läkemedelskommitén i Västerbotten tar varje år fram terapirekommendationer som ges ut i bokform och finns på www.vll.se

Avsnitt Äldre och läkemedel.

 

Generella behandlingsanvisningar för läkemedel i kommunal hälso- och sjukvård

 

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats, och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas. Med anledning av detta har representanter från Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer i samverkan tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling av denna grupp inom några särskilt angelägna terapiområden.
Målsättningen med rekommendationerna är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre genom att ge rätt dosering av betydelsefulla läkemedel och att undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet. För varje sjukdomsområde ges också kortfattade icke-farmakologiska råd, som kan användas som komplement eller alternativ till läkemedel.
Rekommendationerna hittar du här

 

Publikationer

SBU - Äldres läkemedelsanvändning - hur kan den förbättras?

 

Läkemedelsverket - BPSD

 

Socialstyrelsen - Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning. Läkarens roll. 

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Socialstyrelsen - Öppna jämförelser 2013 - Vård och omsorg om äldre

Socialstyrelsen - Indikationer för god läkemedelsterapi hos äldre

 

SKL - Läkemedelsrelaterade problem - åtgärder för att förebygga

SKL - Läkemedelsfel i vårdens övergångar - åtgärder för att förebygga

 

Mediacin - Indikationer för god läkemedelsterapi hos äldre

Mediacin - Behandling av sömnbesvär

Mediacin - Vem har ansvaret för patientens läkemedel?

Mediacin - Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten

Mediacin - Projekt-SARA: Säker Användning Rationellt Avslut

Mediacin - Nya rekommendationer vid BPSD-symtom hos patienter med demens

Mediacin - Begränsning av laxermedelsanvändning - "Vännäsprojekt"

Mediacin - Sömnläkemedlen ifrågasatta

Mediacin - Regeringens satsningar på de mest sjuka äldre

Mediacin - Resultat av läkemedelsgenomgångar nivå 2 2011

Mediacin - Äldresatsningen: Västerbotten nådde inte enda fram

Mediacin - Gabapentin till äldre

Mediacin - SKL:s mål för läkemedelsförskrivning till äldre

Mediacin - Fall hos äldre 

Mediacin - Resultat av läkemedelsgenomgångar 

Mediacin - Läkemedelsmål i Västerbotten

 

Läs mer om äldre och läkemedel på Sjukvårdsrådgivningens webbplats, avsnittet om läkemedel.

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2014-05-27