Kurator

Lung- och Allergikliniken har en kurator som arbetar på mottagning och vårdavdelning. Du och Dina närstående kan vända er till mig för samtal om er situation och/eller för social information eller rådgivning om de samhällsresurser som finns att tillgå.

 

Anita Appelblad

Lung- och Allergikliniken

NUS, 901 85 Umeå

Telefonnummer: 090-785 18 73

Kontakt: Mina vårdkontakter

Lämna gärna ett meddelande på röstbrevlådan om jag inte kan nås.

 

Välkommen att ta kontakt.

 

Samtal

När man blir sjuk är det mycket som kan förändras. Ett besked om svår sjukdom och beslut om medicinsk behandling eller operation kan utlösa en kris och skapa mycket oro hos såväl patient som anhörig. Man kan behöva prata med någon utanför familjen om sina farhågor och förväntningar inför framtiden. Kurator kan vara en samtalspartner och ett stöd för att bearbeta och hantera en ny situation i livet.

 

Social information

Det brukar ofta uppstå frågor och funderingar kring praktiska problem orsakade av sjukdomen såsom:

Försäkringskassefrågor som sjukersättning, handikappersättning, närståendepenning (om man avstår från förvärvsarbete för att vara en närstående person som är svårt sjuk behjälplig)

Utbildnings- och arbetsfrågor. Stöd och råd vid kontakter med arbetsgivare, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Boendet och insatser som kan underlätta i vardagen som bostadsbyte, bostadsanpassningsbidrag, serviceboende, färdtjänst, parkeringstillstånd.

Ekonomiska frågor. Det finns möjlighet att söka ekonomisk hjälp ur olika fonder och även erhålla hjälp med kontakter med socialtjänsten.

Rehabilitering och rekreation som hälsohem, rekreaktionsresa, vistelse på kurort eller rehabiliteringshem för cancersjuka. Det finns möjlighet att söka bidrag från olika fonder.Senast uppdaterad: 2014-08-20