Om Västerbottens läns landsting

Landstingets verksamheter består av många delar som tillsammans blir en helhet. Stor betydelse har sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå, alla med sin unika kompetens och olika typer av specialistmottagningar.

Norrlands universitetssjukhus ansvarar för högspecialiserad sjukvård till invånarna i norra sjukvårdsregionen. Universitetssjukhuset och lasaretten i Skellefteå och Lycksele fungerar som akutsjukhus för var sin del av länet.

 

Ambulanshelikoptern, som är en viktig förutsättning för akutsjukvården, är stationerad i Lycksele.

 

Bas i sjukvården är hälsocentralerna och inlandets sjukstugort. Det finns 32 landstingsdrivna hälsocentraler. Sex av dem är sjukstugor med akut- och vårdplatser. Dessutom finns sju privata hälsocentraler.

 

Västerbottens län utgör en åttondel av Sveriges yta och här bor cirka 261 000 människor. Länet är både glest och tätt befolkat med i snitt 4,7 invånare per kvadratkilometer. Det är ett faktum som gör att man får tänka nytt när det gäller sjukvård utanför tätorterna.

 

Telemedicin – medicinsk teknik på distans är ett bra sätt att jobba i glesbygd. Patienten är kvar på hemorten med sin läkare på hälsocentralen och uppkoppling sker mot specialistläkaren på ett av våra sjukhus. Kontakten blir fokuserad och upplevs av patienten som mycket nära.

 

I Storuman finns landets första glesbygdsmedicinska centrum. Det är en satsning på god hälsa, trygghet, god och likvärdig vård och omsorg trots stora avstånd.

 

Ambitiös vision

Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt:

 

År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.Skrattande barn


Ett aktivt liv och goda levnadsvanor skapar förutsättningar för god hälsa i hela befolkningen. För att det ska lyckas krävs att många samhällsaktörer jobbar mot samma mål.

 

Hur landstingets medarbetare pratar med patienter och anhöriga om hälsa och levnadsvanor kan göra skillnad. Visionen är svår att nå – men uppgiften är inte omöjlig.


Ett mått på hälsa är befolkningens medellivslängd. Den har i Västerbotten länge varit lägre än rikets, men är nu ikapp för män och klart över rikssnittet för kvinnor.

 

 

 

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2014-09-17