Statligt tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet omfattar alla

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år man fyller 19 år.  Det gäller även akuttandvård och specialisttandvård. Från och med den 1 januari det år man fyller 20 år betalar man själv för sin tandvård.

 

Riksdagen införde ett nytt tandvårdsstöd för vuxna den 1 juli 2008. Tandvårdsstödet omfattar alla från 20 år och uppåt och består av två delar - ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och en tandvårdsersättning

 

Läs mer om det nya tandvårdsstödet på Socialdepartementets webbplats, Försäkringskassans webbplats , eller på Tandvårdshjälpen 1177.se


Allmänt tandvårdsbidrag

Är du 20 år eller äldre får du ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som delbetalning för din tandvård. Bidraget varierar beroende på din ålder:
Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år - 600 kr under två år.
Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år - 300 kr under två år.
Är du 75 år och äldre blir bidraget 300 kr per år - 600 kr under två år.

 

Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i max två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos oss.

 

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Staten har fastställt en referensprislista med aktuella riktpriser, men priset du betalar kan avvika från denna. För tandvård upp till 3 000 kr enligt referensprislistan betalar vuxna patienter fullt pris. Det allmänna tandvårdsbidraget kan dock användas som delbetalning. För kostnader på 3 001-15 000 kronor får du 50 % genom tandvårdsersättningen. Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 %.

 

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet. Efter 12 månader nollställs ersättningen och en ny karensperiod påbörjas.

 

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

 

Frisktandvård

Abonnemangstandvård, eller Frisktandvård som det också kallas, innebär precis som tidigare att du kan sluta ett avtal om en fast årlig avgift för din tandvård. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning för abonnemang/frisktandvårdsavtal som tecknas efter den 1 juli 2008.

 

Uteblivande

Uteblivande eller sena återbud efter 15.00 dagen innan besök debiteras enligt gällande taxa per avtalat besök, faturaavgift 50 kr tillkommer.
Barn och ungdom: 100 kr
Vuxna: 500 kr
Vuxna, hos specialist: 500 kr

 

 

Tyck till om innehållet

 1. Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad!
 2. Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istället aktuell mottagning eller hälsocentral eller ring sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
 3. Ange gärna din e-postadress så att vi kan kontakta dig, om behov uppstår.
 4. Ärende:
 5. Meddelande till webbredaktionen:
 6. Namn:
 7. E-post:
 8. För att skicka in din synpunkt,
  skriv summan av 4+1 =
 9.   


Senast uppdaterad: 2016-02-03