Handkirurgi

Handkirurgin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är regionspecialitet inom den norra regionen. Vårt upptagningsområde som specialistklinik omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län, d v s från Sundsvall i söder till Kiruna i norr, motsvarande ca 800 000 personer.

Våra vårdplatser finns på Samvårdsenheten. För att komma till oss krävs remiss.

 

Handkirurgi är en självständig specialitet sedan 1969 och blev det för att kirurgiska ingrepp på handen ställer speciella krav. Vi tar hand om svårare skador på händernas skelett, leder, senor, nerver och blodkärl samt resttillstånd efter sådana skador. Lindrigare skador kan ofta tas omhand av distriktsläkare, ortopeder eller kirurger.
Vi sköter även hand- och armproblem som uppstår pga reumatiska sjukdomar, nervtillklämningar, artros, tumörer, medfödda tillstånd och förlossningsskador.
Förutom vår mottagnings- och operationsverksamhet bedriver vi konsultationsverksamhet vid bl a barnhabiliteringen i regionen och neurorehab.

 

Alla handkirurgiska ingrepp som utförs vid Norrlands universitetssjukhus registreras i det nationella kvalitetsregistret för handkirurgi, HAKIR

 

 

 Senast uppdaterad: 2015-04-16