Kvinnokliniken i Skellefteå

Vid Kvinnokliniken bedrivs utredning och behandling av kvinnors gynekologiska sjukdomar samt utredning och handläggning av såväl komplicerade som normala graviditeter och förlossningar.

Adress

Kvinnokliniken
Skellefteå lasarett
931 86  Skellefteå

 

Verksamhetschef

Karin Brännström

E-post: karin.brannstrom@vll.se

 

Kvinnoklinikens mottagning

Plan 4, en våning ovanför huvudentrén.

 

Telefon: 090-785 91 43

Numret är kopplat till ett återuppringningssystem. När du ringer möts du av en automatisk telefonröst.

Läs mer om hur landstingets återuppringningssystem fungerar

 

Kontakt via webben

För patientärenden använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Övriga ärenden: kvinnoklinik.skelleftea@vll.se

 

Barnmorskemottagning

Plan 6, entré norra infarten.

 

Telefon: 090-785 91 43

Numret är kopplat till ett återuppringningssystem. När du ringer möts du av en automatisk telefonröst.

Läs mer om hur landstingets återuppringningssystem fungerar

 

Kontakt via webben

För patientärenden använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Övriga ärenden: barnmorskemott.skea@vll.se

 

Specialistmödravård

Hittar du på plan 6, entré norra infarten, här utförs även dateringsultraljud.

 

Förlossningsavdelning

Hittar du på plan 6, entré norra infarten.

 

BB/Gynavdelning

Hittar du på plan 6, entré norra infarten. Här finns även amningsmottagningen och BB-hemvård.

 

Barnlöshetsmottagning

Plan 4, kvinnoklinikens mottagning

Länk till barnlöshetsmottagning

 

Ungdomsmottagningen

Nygatan 69, plan 5

931 34, Skellefteå

 

Telefon: 0910-77 05 40

 

Kontakt via webben

För patientärenden använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Länk till ungdomsmottagningen i Skellefteå

 Senast uppdaterad: 2016-02-16