Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder råd och stöd samt habilitering till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionshinder.

Hab_ansikten_dekor.jpg

Insatserna och stödet ska göra att barnen och ungdomarna känner att de är viktiga och betydelsefulla, precis som de personer de är. De ska få lust att öva sig på olika saker, till exempel att röra på kroppen, att leka och vara tillsammans med andra och att vara med i samhället. Det ska också bli lättare för familjen att få vardagen att fungera.

 

E-post

barnochungdomshabiliteringen@vll.se

 

Webbadress

www.vll.se/barnhab

 

Verksamhetschef

Gunilla N Larsson, 090-785 71 30

 

Umeå

Barn- och ungdomshabilitering Umeå

Kandidatvägen 31-33, 907 33 Umeå
Telefon 090-785 42 00, fax 090-19 58 35
Telefon reception 090-785 42 01
Mobilteltelefon badansvarig 070-623 25 15

Kontakt via e-tjänster på 1177.se

 

Kolbäckens korttidsboende

Kandidatvägen 18-22, 907 33 Umeå
Telefon 090-785 42 46

 

Ungdom- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå

Norrlandsgatan 18 B, 903 27 Umeå
Telefon 090-785 71 21

Kontakt via e-tjänster på 1177.se

 

Lycksele

Barn- och ungdomshabiliteringen

Stenbergska, Johan Skyttes väg 6, Box 244, 921 24 Lycksele
Telefon 0950-390 00, fax 0950-393 48
Assistent 0950-393 65

Kontakt via e-tjänster på 1177.se

 

Skellefteå

Barn- och ungdomshabiliteringen

Lasarettet, 931 86 Skellefteå
Telefon 0910-77 10 00, fax 0910-381 60
Telefon reception 0910-77 07 00

Kontakt via e-tjänster på 1177.se

 Senast uppdaterad: 2015-06-30