Vårdavdelning 3 Kirurgi (D21)

Välkommen till Kirurgen avdelning 3 D21

 

D21, Kirurgen 3 behandlar patienter med kirurgiska sjukdomar i övre gastrointestinala delen av buken (ÖGI) samt Kärlkirugiska sjukdomar. Till avdelningen kommer också patienter som blivit akut sjuka eller skadade.

 

Avdelningen har 22 vårdplatser och bedriver 7-dyngsvård dvs har öppet dygnet runt alla veckans dagar.  Avdelningen är belägen i ljusa fina lokaler med stora öppna ytor. Vi finns i huskropp D, andra våningen under helikopterplattan.

 

Omvårdnadspersonalen är uppdelade i fyra vårdlag (röd, grön, gul och blå). I varje vårdlag arbetar en sjuksköterska, undersköterska, underläkare och specialistläkare. Alla patienter har en omvårdnads ansvarig sjuksköterska och undersköterska för dagen som planerar omvårdnaden. Till avdelningen finns även sjukgymnast, köksbiträde, dietist, kurator och specialist sjuksköterskor knutna.

 

Telefonnummer till avdelningens sjuksköterske expedition är 090-785 11 63. Skiftbyten med rapportering mellan personalen sker kl. 06:45, 13:00 och 21:00, undvik att ringa dessa tider. Vi ser gärna att ni utser en anhörig som kontakt person till oss, det underlättar vårt arbete.

 

Besökstiderna till avdelningen är fria men visa hänsyn till medpatienter. Levande blommor är inte tillåtna på avdelningen pga. allergier.

 

Som patient har du möjlighet till egen telefon och TV vid sängen. Avgift för telefonen debiteras på din hemtelefonräkning.

 

Måltider serveras i matsalen.  Vi har ett färskmat system där maten tillagas i sjukhusets centralkök, portionsförpackas och lämnas upp till avdelningen avkylt. På avdelningen förvaras maten i kylskåp eller frys. Vid tillagning används mikrovågsugn. För anhörig finns ingen mat till försäljning på avdelningen.

 

Vid inläggning ta med dig bekväma inneskor, din aktuella medicinlista, ev. ögondroppar, inhalatorer mot astma eller andra ovanliga läkemedel. På grund av stöld risk bör ni ta med så få värdesaker som möjligt till avdelningen. Avdelningen ersätter inte förlorad eller förstörd egendom.


Har du funderingar kring väntelista för operation ring vår vårdkoordinator för respektive sektion.

 För ÖGI Ulla Sylvan     090-785 10 92
 För Kärl Eva Rådström 090-785 32 57Senast uppdaterad: 2014-02-18