Nyheter

 • 22 nov 2017

  Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 21–22 november 2017

  Vid landstingsfullmäktiges sista sammanträde för året var bland annat ärendena om en ny psykiatribyggnad vid Norrlands universitetssjukhus samt landstingets delårsrapport uppe för beslut. Dessutom fastställdes förtroendemannaorganisationen för mandatperioden 2019–2022.

 • 21 nov 2017

  Stor krisövning på Skellefteå lasarett

  Tisdagen den 21 november deltar Skellefteå lasarett i en stor krisövning. Scenariot är en stor olycka.

 • 20 nov 2017

  Landstingsfullmäktige sammanträder den 21–22 november

  Den 21–22 november sammanträder landstingsfullmäktige i Umeå. Som vanligt direktsänds mötet via webb-tv.

 • 20 nov 2017

  Så motverkar man undernäring vid KOL

  Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) väger mindre än friska. Ett bättre energiintag kan hjälpa KOL-sjuka att må bättre och ge dem en bättre sjukdomsprognos.

 • 17 nov 2017

  Släng cigaretterna och snuset inför Tobaksfria veckan

  På måndag startar den nationella kampanjen Tobaksfria veckan som har arbetat för ett rökfritt Sverige sedan 70-talet. I Västerbotten uppmärksammar landstinget veckan med tobaksförebyggande aktiviteter och information på flera platser i länet.

 • 17 nov 2017

  Bussolycka på E4 i höjd med Sikeå

  Norrlands universitetssjukhus och landstingets regionala krisledning har gått upp i stab.

 • 16 nov 2017

  Landstinget övar inför en allvarlig händelse

  Idag, torsdag den 16 november, genomför polis, räddningstjänst, akutsjukvård med flera en gemensam krisövning i Umeå, övning ”Viveka”.

 • 15 nov 2017

  Mikroprojekt om strålsäkerhet

  Nyligen beviljades det första projektet inom landstingets innovationssatsning Innovation+. Det beviljade projektet ska arbeta fram ett IT-stöd för att sammanställa och analysera hur strålning används, samt övervaka funktion på utrustningar i radiologisk verksamhet.

 • 15 nov 2017

  Västerbotten bäst i landet på låg antibiotikaförskrivning

  Västerbotten är bäst i Sverige på att endast förskriva antibiotika när det verkligen är nödvändigt och landstinget har nått det nationella mål som satts upp. Tack vare antibiotika kan vi bota sjukdomar som tidigare var dödliga, men antibiotikans kraft är hotad. Om utvecklingen av resistenta bakterier inte stoppas kan vanliga sjukdomar bli omöjliga att bota.

 • 14 nov 2017

  Hälsosamtalen i Västerbottens hälsoundersökningar digitaliseras

  Nu startar ett försök med att digitalisera hälsosamtalen i Västerbottens läns landstings stora folkhälsosatsning Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Den unika förändringen startar med 30-åringar i Norsjö med målsättningen att överbrygga avstånd och göra det möjligt för fler att delta.

 • 13 nov 2017

  Nya vapen mot seglivade bakterier

  Varför överlever bakterier också avancerad antibiotikabehandling? Nu hoppas forskarna att självlysande proteiner ska ge ny förståelse för mekanismerna bakom.

 • 10 nov 2017

  Miljövänlig helikopterplatta först i Europa

  Den framtida helikopterplattan på Norrlands universitetssjukhus i Umeå blir först i Europa, och tvåa i världen, med en självsläckande brandsäkerhetslösning utan miljöfarligt skum.

 • 09 nov 2017

  Fler utreds enligt standardiserade vårdförlopp

  Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården går stadigt framåt. Över 100 000 patienter har utretts enligt SVF sedan starten och nära 90 procent av dem är nöjda. Men vårdens kompetensförsörjning och kapacitetsbrister försvårar införandet. Och rutiner och system för rapportering av data måste stärkas innan slutsatser kan dras om väntetiderna. Det framgår av den nya SVF-uppföljningen, som RCC i samverkan presenterar idag.

 • 08 nov 2017

  Livslust 2017

  Välkommen till en spännande dag för alla pensionärer i Umeåregionen, torsdag 16 november i fullmäktigesalen, landstingshuset, Umeå,

 • 08 nov 2017

  Träning som medicin vid cancerbehandling

  Fysisk aktivitet hjälper ofta mot oro, sömnproblem och trötthet. Det finns också forskning som visar att för en del kan fysisk aktivitet öka chansen att bli fri från cancern.

 • 07 nov 2017

  Alla måste hjälpas åt att minska beroendet av inhyrd personal

  Trots att kostnaderna för inhyrd personal ökar i Västerbotten och i landet i stort finns det tecken som tyder på att beroendet är på väg att minska. Nationellt hyrs färre läkare in till psykiatrin och fyra landsting och regioner minskar det totala beroendet av inhyrd personal. I Västerbottens läns landsting har trenden i primärvården vänt under hösten.

 • 06 nov 2017

  Influensavaccination startar 7 november i Västerbotten

  Nu är det dags att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Tillhör du en riskgrupp vaccinerar du dig till ett rabatterat pris.

 • 06 nov 2017

  Mobbning, hat och kärlek på nätet

  Näthat och mobbning är fenomen som utvecklats med den nya tekniken och som drabbar både ungdomar och vuxna varje dag.

 • 03 nov 2017

  Klart med upphandling av ambulansflyg

  Nu är kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg klara med sin upphandling av ambulansflyg. Förbundet har till uppgift att sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige, på uppdrag av samtliga regioner och landsting. Sex ambulansflygplan köps nu in, tilldelningen av upphandlingen har gått till Pilatus Aircraft Ltd. Ordern är värd knappt 74 miljoner dollar.

 • 03 nov 2017

  Lycksele lockar AT-läkare

  Lycksele lasarett klättrade rejält på den nationella ranking av AT-sjukhus som presenterades i höst och placerade sig på plats 14 av 67 sjukhus. Placeringen var glädjande, men inte oväntad, menar både AT-läkare och AT-ansvariga.

 • 01 nov 2017

  Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 1 november 2017

  Idag, onsdag den 1 november, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat om månadsrapport per september 2017 och internkontrollplan för 2018.

 • 01 nov 2017

  Fler unga kan läsa sin journal via nätet

  Åldersgränsen för att läsa sin patientjournal på nätet sänks från 18 till 16 år. Det enda som behövs är e-legitimation.

 • 01 nov 2017

  Jämförelse av miljöarbetet i landsting och regioner

  Idag släpps en rapport som jämför miljöarbetet i Sveriges alla landsting och regioner. Västerbottens läns landsting ligger fortsatt i topp när det gäller lägst antibiotikaförskrivning. För flera av de andra områden som presenteras i rapporten som ekologiska livsmedel, avfallshantering och kollektivtrafik har landstinget utmaningar med stort utrymme för förbättringar.