Nyheter

 • 15 feb 2018

  Birgitta lever med hjärntrötthet efter en stroke

  Birgitta var 44 år och levde ett aktivt och socialt liv när en stroke förändrade allt. "Jag trodde att det bara var äldre som drabbades. Inte personer som jag som var mitt i livet."

 • 14 feb 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 14 februari

  Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden togs bland annat tilldelningsbeslut för landstingets upphandling av tjänster inom infertilitetsbehandling och assisterad befruktning. Dessutom fastställde man nämndens årsrapport och internkontrollplan för 2017.

 • 13 feb 2018

  Lärande luncher - våld i nära relationer

  Årets första Lärande lunch handlar om våld i nära relationer och vad vården gör när någon är drabbad.

 • 12 feb 2018

  Sammanhållen vård när smärtenheter går samman

  Utökat samarbete, bättre samordning och en enda remissingång när smärtrehabiliteringen och smärtmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus bildar gemensam enhet den 19 februari. – Syftet är att få en mer sammanhållen vård för patienterna, säger Anna Saric och Victoria Popovac Lindström.

 • 07 feb 2018

  Nästa år ska landstinget vara oberoende av inhyrd personal

  Sedan ett drygt år tillbaka arbetar alla regioner och landsting för att bli oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. Målet är att med egna medarbetare skapas kontinuitet för patienterna och ge en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Med egna medarbetare får landstinget också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete.

 • 06 feb 2018

  Fortsatt arbete med kunskapsnätverk om samisk hälsa

  Tillsammans med landsting och regioner i norra Sverige och Sametinget beviljades Västerbottens läns landsting under 2017 medel från socialdepartementet för att inrätta ett kunskapsnätverk om samisk hälsa. Nu är arbetet i full gång.

 • 05 feb 2018

  Nya rutiner ger säkrare bedömning av körförmåga

  Med hjälp av tester på papper, lite mer avancerade på dator, en simulator för bilkörning och ibland praktisk körning bedöms förmågan att köra bil efter sjukdom eller skada av ett team från Strokecenter vid Norrlands universitetssjukhus.

 • 02 feb 2018

  Livsavgörande tidsvinster med ambulansflyg mellan Vasa och Umeå

  Vid stroke är tiden från insjuknande till behandling livsavgörande. Med en ny transportväg, som kan bli verklighet under våren, flygs strokepatienter från Vasa till Norrlands universitetssjukhus för behandling. Nu har det undersökts hur lång tid transporten tar.

 • 02 feb 2018

  Större elarbete vid Nus

  Lördagen den 3 februari installeras en ny transformatorstation i byggnad 3A på Norrlands universitetssjukhus och då behöver elen i byggnaden vara avstängd. Under avbrottet flyttas de kliniska verksamheter som berörs till alternativa lokaler på sjukhuset.