Samverkansnämnden

Samverkansnämnden har ett samordningsansvar för nämnderna för folkhälsa och primärvård att bereda motioner i frågor som rör hälsoläget bland befolkningen.

Nämnden ansvarar även för samråd med olika nationella minoritetsgrupper och fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationerna. Nämnden har 6 ledamöter. 

Ordförande
Janeth Lundberg (S)

Kontaktuppgifter till Janeth Lundberg

1:e vice ordförande
Andreas Löwenhöök (L)

Kontaktuppgifter till Andreas Löwenhöök

Sammanträdesplan 2017

3 februari
10 maj
7 september
29 november


Kontakt

Anna Löfgren
Utredare
E-post: anna.lofgren@vll.se
Telefon: 0910-77 46 75