Patientnämnden

Patientnämnden ska främja kontakter mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården i länet. Patienter och närstående kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

Kontakta patientnämndens kansli

På 1177 Vårdguidens webbplats finns mer information om patientnämnden.

Så framför du dina synpunkter eller gör en anmälan

Nämnden har 7 ledamöter.

Ordförande
Alejandro Caviedes (S)

Kontaktuppgifter till Alejandreo Caviedes

Vice ordförande
Lars Bäckström (C)

Kontaktuppgifter till Lars Bäckström

Sammanträdesplan 2017

16 februari
24 mars
18-19 maj
22 september
24 november

Visa alla förtroendevalda i Patientnämnden
Reglemente för Patientnämnden